Ratyfikacja przez Senegal Konwencji wiedeńskiej o stosunkach dyplomatycznych, sporządzonej w Wiedniu dnia 18 kwietnia 1961 r., oraz wycofanie zastrzeżenia złożonego przez Portugalię.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1973.5.36

| Akt jednorazowy
Wersja od: 14 lutego 1973 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 17 stycznia 1973 r.
w sprawie ratyfikacji przez Senegal Konwencji wiedeńskiej o stosunkach dyplomatycznych, sporządzonej w Wiedniu dnia 18 kwietnia 1961 r., oraz wycofania zastrzeżenia złożonego przez Portugalię.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że zgodnie z artykułem 49 Konwencji wiedeńskiej o stosunkach dyplomatycznych, sporządzonej w Wiedniu dnia 18 kwietnia 1961 r. (Dz. U. z 1965 r. Nr 37, poz. 232), został złożony przez Senegal dnia 12 października 1972 r. Sekretarzowi Generalnemu Organizacji Narodów Zjednoczonych dokument ratyfikacyjny powyższej konwencji.
Zgodnie z artykułem 51 ustęp 2 wymienionej konwencji weszła ona w życie w stosunku do Senegalu dnia 11 listopada 1972 r.

Równocześnie podaje się do wiadomości, że notą otrzymaną przez Sekretarza Generalnego Organizacji Narodów Zjednoczonych dnia 1 czerwca 1972 r. Portugalia poinformowała o wycofaniu zastrzeżenia złożonego przez nią do artykułu 37 ustęp 2 powyższej konwencji (Dz. U. z 1968 r. Nr 42, poz. 301).