Ratyfikacja przez Rzeczpospolitą Polską Porozumienia ustanawiającego Światową Organizację Handlu (WTO), sporządzonego w... - Dz.U.1995.98.484 - OpenLEX

Ratyfikacja przez Rzeczpospolitą Polską Porozumienia ustanawiającego Światową Organizację Handlu (WTO), sporządzonego w Marakeszu dnia 15 kwietnia 1994 r.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1995.98.484

Akt jednorazowy
Wersja od: 13 marca 2007 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 31 lipca 1995 r.
w sprawie ratyfikacji przez Rzeczpospolitą Polską Porozumienia ustanawiającego Światową Organizację Handlu (WTO), sporządzonego w Marakeszu dnia 15 kwietnia 1994 r. *

Podaje się niniejszym do wiadomości, że zgodnie z artykułem XIV ustęp 1 Porozumienia ustanawiającego Światową Organizację Handlu (WTO), sporządzonego w Marakeszu dnia 15 kwietnia 1994 r., został złożony dnia 1 czerwca 1995 r. Dyrektorowi Generalnemu Światowej Organizacji Handlu dokument ratyfikacyjny Rzeczypospolitej Polskiej do powyższego porozumienia.

Przy składaniu dokumentów ratyfikacyjnych złożone zostało następujące oświadczenie:

"Zobowiązania dotyczące dostępu do rynku, zawarte w liście koncesyjnej Polski załączonej do Protokołu z Marakeszu i dotyczące produktów nie objętych Porozumieniem o rolnictwie, są efektywnie stosowane przez Polskę od dnia 1 stycznia 1995 r."

Zgodnie z artykułem XIV Porozumienia weszło ono w życie w stosunku do Rzeczypospolitej Polskiej dnia 1 lipca 1995 r.

Jednocześnie podaje się do wiadomości, co następuje:

1.
W myśl artykułu XIV ustęp 1 powyższego porozumienia weszło ono w życie dnia 1 stycznia 1995 r.
2.
Następujące państwa, organizacje gospodarcze i samodzielne terytoria celne stały się stronami Porozumienia w podanych niżej datach:

Antigua i Barbuda dnia 1 stycznia 1995 r.

Argentyna dnia 1 stycznia 1995 r.

Australia dnia 1 stycznia 1995 r.

Austria dnia 1 stycznia 1995 r.

Bahrajn dnia 1 stycznia 1995 r.

Bangladesz dnia 1 stycznia 1995 r.

Barbados dnia 1 stycznia 1995 r.

Belgia dnia 1 stycznia 1995 r.

Belize dnia 1 stycznia 1995 r.

Botswana dnia 31 maja 1995 r.

Brazylia dnia 1 stycznia 1995 r.

Brunei Darussalam dnia 1 stycznia 1995 r.

Burkina Faso dnia 3 czerwca 1995 r.

Burundi dnia 23 lipca 1995 r.

Chile dnia 1 stycznia 1995 r.

Cypr dnia 30 lipca 1995 r.

Dania dnia 1 stycznia 1995 r.

Dżibuti dnia 31 maja 1995 r.

Dominika dnia 1 stycznia 1995 r.

Egipt dnia 30 czerwca 1995 r.

El Salwador dnia 7 maja 1995 r.

Filipiny dnia 1 stycznia 1995 r.

Finlandia dnia 1 stycznia 1995 r.

Francja dnia 1 stycznia 1995 r.

Gabon dnia 1 stycznia 1995 r.

Ghana dnia 1 stycznia 1995 r.

Grecja dnia 1 stycznia 1995 r.

Gujana dnia 1 stycznia 1995 r.

Gwatemala dnia 21 lipca 1995 r.

Gwinea Bissau dnia 31 maja 1995 r.

Hiszpania dnia 1 stycznia 1995 r.

Holandia dla Królestwa w

Europie i Antyli Holenderskich dnia 1 stycznia 1995 r.

Honduras dnia 1 stycznia 1995 r.

Hongkong dnia 1 stycznia 1995 r.

Indie dnia 1 stycznia 1995 r.

Indonezja dnia 1 stycznia 1995 r.

Irlandia dnia 1 stycznia 1995 r.

Islandia dnia 1 stycznia 1995 r.

Izrael dnia 21 kwietnia 1995 r.

Jamajka dnia 9 marca 1995 r.

Japonia dnia 1 stycznia 1995 r.

Kanada dnia 1 stycznia 1995 r.

Kenia dnia 1 stycznia 1995 r.

Kolumbia dnia 30 kwietnia 1995 r.

Kostaryka dnia 1 stycznia 1995 r.

Kuba dnia 20 kwietnia 1995 r.

Kuwejt dnia 1 stycznia 1995 r.

Lesotho dnia 31 maja 1995 r.

Luksemburg dnia 1 stycznia 1995 r.

Makao dnia 1 stycznia 1995 r.

Malawi dnia 31 maja 1995 r.

Malediwy dnia 31 maja 1995 r.

Malezja dnia 1 stycznia 1995 r.

Mali dnia 31 maja 1995 r.

Malta dnia 1 stycznia 1995 r.

Maroko dnia 1 stycznia 1995 r.

Mauretania dnia 31 maja 1995 r.

Mauritius dnia 1 stycznia 1995 r.

Meksyk dnia 1 stycznia 1995 r.

Myanmar dnia 1 stycznia 1995 r.

Namibia dnia 1 stycznia 1995 r.

Nigeria dnia 1 stycznia 1995 r.

Norwegia dnia 1 stycznia 1995 r.

Nowa Zelandia dnia 1 stycznia 1995 r.

Pakistan dnia 1 stycznia 1995 r.

Paragwaj dnia 1 stycznia 1995 r.

Peru dnia 1 stycznia 1995 r.

Portugalia dnia 1 stycznia 1995 r.

Republika Czeska dnia 1 stycznia 1995 r.

Republika Dominikańska dnia 9 marca 1995 r.

Republika Federalna Niemiec dnia 1 stycznia 1995 r.

Republika Korei dnia 1 stycznia 1995 r.

Republika Południowej Afryki dnia 1 stycznia 1995 r.

Republika Słowacka dnia 1 stycznia 1995 r.

Republika Środkowoafrykańska dnia 31 maja 1995 r.

Rumunia dnia 1 stycznia 1995 r.

Senegal dnia 1 stycznia 1995 r.

Sierra Leone dnia 23 lipca 1995 r.

Singapur dnia 1 stycznia 1995 r.

Słowenia dnia 30 lipca 1995 r.

Sri Lanka dnia 1 stycznia 1995 r.

Stany Zjednoczone Ameryki dnia 1 stycznia 1995 r.

St. Lucia dnia 1 stycznia 1995 r.

St. Vincent i Grenadyny dnia 1 stycznia 1995 r.

Suazi dnia 1 stycznia 1995 r.

Surinam dnia 1 stycznia 1995 r.

Szwajcaria dnia 1 lipca 1995 r.

Szwecja dnia 1 stycznia 1995 r.

Tajlandia dnia 1 stycznia 1995 r.

Tanzania dnia 1 stycznia 1995 r.

Togo dnia 31 maja 1995 r.

Trynidad i Tobago dnia 1 marca 1995 r.

Tunezja dnia 29 marca 1995 r.

Turcja dnia 26 marca 1995 r.

Uganda dnia 1 stycznia 1995 r.

Urugwaj dnia 1 stycznia 1995 r.

Wenezuela dnia 1 stycznia 1995 r.

Węgry dnia 1 stycznia 1995 r.

Włochy dnia 1 stycznia 1995 r.

Wspólnota Europejska dnia 1 stycznia 1995 r.

Wybrzeże Kości Słoniowej dnia 1 stycznia 1995 r.

Zambia dnia 1 stycznia 1995 r.

Zimbabwe dnia 3 marca 1995 r.

Zjednoczone Królestwo Wielkiej

Brytanii i Północnej Irlandii dnia 1 stycznia 1995 r.

3.
Podczas podpisywania Porozumienia i składania dokumentów ratyfikacyjnych, przyjęcia lub przystąpienia oraz w terminach późniejszych zostały złożone podane niżej informacje, oświadczenia i zastrzeżenia:

AUSTRALIA

Oświadczenie:

"Australia przyznaje w zasadzie takie samo traktowanie jej stałym mieszkańcom jak obywatelom w odniesieniu do środków oddziałujących na handel usługami. Australia przyjmuje, zgodnie z jej prawami i przepisami, taką samą odpowiedzialność wobec jej stałych mieszkańców, jaką ponosi wobec swoich obywateli."

AUSTRIA

Oświadczenie:

"Wobec bliskiego przystąpienia Austrii do Unii Europejskiej, koncesje w ramach Porozumienia WTO wejdą w życie dla Austrii równolegle ze Wspólnotą Europejską."

BANGLADESZ

Informacja:

"Bangladesz pragnie skorzystać z następujących postanowień Porozumienia w sprawie ustalania wartości celnej dotyczących specjalnego i odmiennego traktowania krajów rozwijających się:

(1) art. 20 ust. 1, odraczając stosowanie postanowień Porozumienia na okres pięciu lat; i

(2) art. 20 ust. 2, odraczając stosowanie art. 1 ust. 2 (b) (ii) i art. 6 na okres trzech lat po wprowadzeniu w życie wszystkich innych postanowień Porozumienia.

Rząd Bangladeszu pragnie również dokonać następujących zastrzeżeń:

(3) Zgodnie z warunkami ust. 2 załącznika III Bangladesz pragnie zgłosić zastrzeżenie umożliwiające mu, wobec braku godnej zaufania i zadowalającej podstawy wyceny wartości towaru w kraju, utrzymanie istniejącego w taryfie systemu wartości stosowanego przy wycenie wartości towaru (system oficjalnie ustanowionych wartości minimalnych), do czasu pełnego zastosowania Porozumienia przez Bangladesz.

(4) Zgodnie z warunkami ust. 3 załącznika III Rząd Bangladeszu zastrzega sobie prawo zadecydować, że postanowienia art. 4 Porozumienia będą stosowane tylko wtedy, gdy władze celne wyrażą zgodę na wniosek w sprawie odwrócenia kolejności art. 5 i 6; i

(5) Zgodnie z warunkami ust. 4 załącznika III Rząd Bangladeszu zastrzega sobie prawo zadecydować, że ust. 2 art. 5 Porozumienia będzie stosowany zgodnie z postanowieniami odnośnej uwagi, niezależnie od tego, czy importer będzie o to wnioskował, czy nie.

Rząd Bangladeszu pragnie odroczyć stosowanie niektórych wymogów związanych z procedurą licencjonowania automatycznego przez dwa lata zgodnie z przypisem 5 do art. 2 ust. 2 Porozumienia w sprawie licencjonowania importu."

BRAZYLIA

Informacja:

"Brazylia zamierza odroczyć stosowanie ust. 2(a)(ii) i 2(a)(iii) art. 2 Porozumienia w sprawie licencjonowania importu na okres najwyżej dwóch lat od daty jego wejścia w życie, jak przewidziano w przypisie 5 do Porozumienia."

BURKINA FASO

Informacja:

"1. Rząd Burkina Faso pragnie odroczyć stosowanie Porozumienia i zastrzega sobie prawo zgodnie z warunkami postanowień odnoszących się do specjalnego i odmiennego traktowania krajów rozwijających się i zgodnie z postanowieniami ustępów 1, 2 i 3 art. 20 i ustępów 2, 3 i 4 załącznika III Porozumienia Światowej Organizacji Handlu w sprawie wyceny wartości celnej.

Ponadto Rząd Burkina Faso pragnie skorzystać z możliwości zgłaszania zastrzeżeń w imieniu krajów rozwijających się, jak postanowiono w Porozumieniu Światowej Organizacji Handlu w sprawie licencjonowania importu.

W związku z tym Rząd Burkina Faso odroczy na okres dwóch lat stosowanie postanowień punktów (a)(ii) i (a)(iii) ustępu 2 art. 2 Porozumienia w sprawie licencjonowania importu zgodnie z przypisem 5 do tego Porozumienia."

BURUNDI

Informacja:

"Jednakże Rząd Burundi pragnie notyfikować swój zamiar odroczenia stosowania Porozumienia o stosowaniu artykułu VII Układu ogólnego w sprawie taryf celnych i handlu 1994 r. zgodnie z artykułem 20 Porozumienia."

CHILE

Oświadczenie:

"Chile pragnie skorzystać z postanowień art. 20 ust. 1, art. 20 ust. 2 i art. 20 ust. 3 Porozumienia o stosowaniu artykułu VII Układu ogólnego w sprawie taryf celnych i handlu 1994 r. i wnioskuje, aby mogło wykorzystać maksymalne możliwe terminy przewidziane w tym artykule dla pełnego wprowadzenia w życie Porozumienia przez kraje rozwijające się. Podobnie, jeżeli zaistnieje taka konieczność, Chile pragnie skorzystać z postanowień ust. 2 załącznika III.

Rząd Chile zastrzega sobie prawo zadecydować, że odpowiednie postanowienia art. 4 Porozumienia będą stosowane tylko wtedy, gdy władze celne wyrażą zgodę na wniosek w sprawie odwrócenia kolejności art. 5 i 6 (zał. III ust. 3).

Rząd Chile zastrzega sobie prawo zadecydować, że ust. 2 art. 5 Porozumienia będzie stosowany zgodnie z postanowieniami odnośnej uwagi, niezależnie od tego, czy importer będzie o to wnioskować, czy nie (zał. III ust. 4)."

EGIPT

Informacja:

"Powołując się na specjalne i odmienne traktowanie Członków-krajów rozwijających się w ramach Porozumienia WTO w sprawie wyceny wartości celnej Egipt pragnie złożyć następującą notyfikację:

- Stosowanie wszystkich postanowień Porozumienia będzie odroczone na okres pięciu lat zgodnie z art. 21 ust. 1 Porozumienia.

- Stosowanie postanowień ustępu 2(b)(iii) art. 1 i art. 6 będzie odroczone na okres trzech lat po wprowadzeniu w życie wszystkich pozostałych postanowień Porozumienia.

Równocześnie Rząd Egiptu zastrzega sobie prawo:

- zadecydować, że odpowiednie postanowienie art. 4 Porozumienia będzie obowiązywać tylko wtedy, gdy władze celne zgodzą się z wnioskiem, aby odwrócić kolejność art. 5 i 6,

- zadecydować, że ustęp 2 art. 5 Porozumienia będzie stosowany zgodnie z postanowieniami odnośnej uwagi, niezależnie od tego, czy importer będzie o to wnioskować, czy nie."

EL SALWADOR

Informacja:

"Rząd El Salwadoru, korzystając ze swych praw zgodnie z częścią III «Specjalne i odmienne traktowanie» ust. 1 art. 20 Porozumienia o stosowaniu artykułu VII Układu ogólnego w sprawie taryf celnych i handlu 1994, oficjalnie dokonuje notyfikacji swojej decyzji o odroczeniu stosowania postanowień wyżej wspomnianego Porozumienia na okres pięciu lat.

Ponadto Rząd El Salwadoru, korzystając ze swych praw, zgodnie z ust. 2 art. 20, oficjalnie dokonuje notyfikacji swojej decyzji o odroczeniu stosowania ust. 2(b)(iii) art. 1 oraz art. 6 przez okres trzech lat od daty zastosowania wszystkich pozostałych przepisów wyżej wspomnianego Porozumienia.

Rząd El Salwadoru zastrzega sobie prawo zadecydować, że odpowiednie postanowienie art. 4 Porozumienia będzie stosowane tylko wtedy, gdy władze celne wyrażą zgodę na wniosek dotyczący zmiany kolejności art. 5 i 6 (zał. III ust. 3).

Podobnie Rząd El Salwadoru zastrzega sobie prawo zadecydować, że ust. 2 art. 5 Porozumienia będzie stosowany zgodnie z postanowieniami odnośnej uwagi, niezależnie od tego, czy importer będzie o to wnioskować, czy nie (zał. III ust. 4).

Rząd Republiki El Salwadoru zgodnie z przypisem 5 do ust. 2 art. 2 «Automatyczne licencjonowanie importu» niniejszym oficjalnie dokonuje notyfikacji Komitetowi do spraw Licencjonowania Importu swojej decyzji o odroczeniu stosowania pkt (a)(ii) oraz (a)(iii) wyżej wspomnianego ustępu na okres dwóch lat od daty wejścia w życie Porozumienia WTO dla El Salwadoru."

FILIPINY

Oświadczenie:

"Wraz z wejściem w życie dla Filipin Porozumienia WTO stosowanie przez ten kraj Porozumienia o stosowaniu artykułu VII Układu ogólnego w sprawie taryf celnych i handlu 1994 podlegać będzie następującym zastrzeżeniom:

- Zgodnie z warunkami art. 20 ust. 1, Filipiny jako Członek-kraj rozwijający się odroczą stosowanie postanowień Porozumienia na okres pięciu (5) lat.

- Zgodnie z warunkami art. 20 ust. 2, Filipiny odroczą stosowanie ust. 2 (b)(iii) art. 1 i art. 6 na dalszy okres trzech (3) lat następujący po zastosowaniu przez ten kraj wszystkich innych postanowień Porozumienia.

- Zgodnie z warunkami ust. 2 załącznika III, Rząd Filipin pragnie złożyć zastrzeżenie dotyczące utrzymania oficjalnie ustalonych wartości minimalnych.

- Rząd Filipin zastrzega sobie prawo zadecydować, że stosowne postanowienie art. 4 Porozumienia będzie mieć zastosowanie tylko wtedy, gdy władze celne zgodzą się z wnioskiem w sprawie odwrócenia kolejności art. 5 i 6.

- Rząd Filipin zastrzega sobie prawo zadecydować, że ust. 2 art. 5 Porozumienia będzie stosowany zgodnie z postanowieniami odnośnej uwagi, niezależnie od tego, czy importer będzie o to wnioskować, czy nie."

GABON

Informacja:

"Rząd Gabonu pragnie skorzystać z następujących specjalnych postanowień odnoszących się do specjalnego i odmiennego traktowania krajów rozwijających się:

Porozumienie o stosowaniu artykułu VII Układu ogólnego w sprawie taryf celnych i handlu 1994

- ust. 1 art. 20 dotyczący możliwości odroczenia stosowania postanowień Porozumienia na okres pięciu lat, oraz

- ust. 2 art. 20 dotyczący możliwości odroczenia stosowania ust. 2 (b)(iii) art. 1 oraz art. 6 na okres trzech lat od daty, gdy Gabon zastosuje wszystkie pozostałe postanowienia Porozumienia.

Rząd Gabonu pragnie także zgłosić następujące zastrzeżenia:

Ust. 2 załącznika III dotyczący zastrzeżeń odnoszących się do oficjalnie ustanowionych wartości minimalnych:

- w odniesieniu do ust. 3 załącznika III Rząd Gabonu zastrzega sobie prawo zadecydować, że postanowienie art. 4 Porozumienia będzie stosowane tylko wtedy, gdy władze celne wyrażą zgodę na wniosek w sprawie odwrócenia kolejności art. 5 i 6; oraz

- w odniesieniu do ust. 4 załącznika III Rząd Gabonu zastrzega sobie prawo zadecydować, że ust. 2 art. 5 Porozumienia będzie stosowany zgodnie z postanowieniami odnośnej uwagi, niezależnie od tego, czy importer będzie o to wnioskować, czy nie.

Porozumienie w sprawie licencjonowania importu:

Przypis 5 do art. 2 ust. 2 Porozumienia w sprawie licencjonowania importu zezwala Członkowi-krajowi rozwijającemu się, który nie był stroną Porozumienia w sprawie licencjonowania importu 1979, na odroczenie stosowania pkt (a)(ii) oraz (a)(iii) na okres nie dłuższy niż dwa lata."

GWATEMALA

Oświadczenie:

"Rząd Gwatemali niniejszym zawiadamia GATT, że podpisanie przez Gwatemalę Porozumienia z Marakeszu ustanawiającego Światową Organizację Handlu nie powoduje uszczerbku dla wszystkich praw GATT i WTO odnoszących się do listy koncesyjnej produktów rolnych Unii Europejskiej (UE), jeśli chodzi o banany (HS: 0803.00.12). Przez cały czas trwania procesu weryfikacyjnego Gwatemala oznajmiała, iż traktowanie bananów przez Unię Europejską zgodnie z jej ofertą z marca 1992 r. narusza liczne normy GATT-u, jak wyjaśnił to panel rozstrzygający spór. Ostatnie «Ramowe porozumienie w sprawie bananów» Unii Europejskiej, notyfikowane w GATT 29 marca 1994 r., które znajduje obecnie odzwierciedlenie w liście koncesyjnej Unii Europejskiej, powiększyło te naruszenia z poważną szkodą dla Gwatemali. Poza tym pomimo starań ze strony Gwatemali przedstawiciele UE odmówili rozpoczęcia poważnych negocjacji na temat interesów Gwatemali dotyczących tej pozycji.

Wobec tego Gwatemala pragnie wyjaśnić, że podpisując Porozumienie z Marakeszu ustanawiające Światową Organizację Handlu Gwatemala w żaden sposób nie przesądza z góry jakichkolwiek praw lub regresu dostępnych do wykorzystania zgodnie z GATT i WTO w celu osiągnięcia przywrócenia uczciwego i legalnego dostępu do UE dla bananów. Stanowisko Gwatemali w tej sprawie jest w pełni zgodne ze wszystkimi postanowieniami i procedurami nowego Porozumienia, które chroni prawa Gwatemali."

Informacja:

"Rząd Republiki Gwatemali, zgodnie z prawami nadanymi mu przez ust. 1 art. 20 «Specjalne i odmienne traktowanie» Porozumienia o stosowaniu artykułu VII Układu ogólnego w sprawie taryf celnych i handlu 1994, dokonuje formalnej notyfikacji swojej decyzji o odroczeniu stosowania postanowień powyższego Porozumienia na okres pięciu lat.

Ponadto zgodnie z prawami nadanymi mu przez ust. 2 art. 20 Rząd Gwatemali dokonuje formalnej notyfikacji swojej decyzji o odroczeniu stosowania ust. 2(b)(iii) art. 1 i art. 6 na okres trzech lat od daty, kiedy będzie stosował wszystkie pozostałe postanowienia Porozumienia.

Rząd Republiki Gwatemali zastrzega sobie prawo do zachowania oficjalnie ustanowionych wartości minimalnych do wyceny towarów zgodnie z ust. 2 załącznika III do Porozumienia.

Rząd Republiki Gwatemali zastrzega sobie prawo zadecydować, że odpowiednie postanowienie artykułu 4 Porozumienia będzie mieć zastosowanie tylko wtedy, gdy władze celne wyrażą zgodę na wniosek w sprawie odwrócenia kolejności art. 5 i 6 (załącznik III ust. 3).

Rząd Republiki Gwatemali zastrzega sobie prawo zadecydować, że ust. 2 art. 5 Porozumienia będzie stosowany zgodnie z postanowieniami odnośnej uwagi, niezależnie od tego, czy importer będzie o to wnioskować, czy nie (załącznik III ust. 4)."

"Rząd Republiki Gwatemali zgodnie z przypisem 5 do art. 2 ust. 2 Porozumienia w sprawie licencjonowania importu dokonuje formalnej notyfikacji swojej decyzji o odroczeniu stosowania punktów (a)(ii) i (a)(iii) na okres dwóch lat."

GHANA

Oświadczenie:

"Ghana pragnie odroczyć stosowanie postanowień Porozumienia Rundy Urugwajskiej o stosowaniu artykułu VII GATT 1994 (wycena wartości celnej) na okres pięciu lat, poczynając od dnia 1 stycznia 1995 r."

HONDURAS

Informacja:

"Rząd Republiki Hondurasu, korzystając z postanowień art. 20 «Specjalne i odmienne traktowanie» ust. 1 Porozumienia o stosowaniu artykułu VII Układu ogólnego w sprawie taryf celnych i handlu 1994, formalnie dokonuje notyfikacji swojej decyzji o odroczeniu stosowania postanowień Porozumienia na pięć lat.

Podobnie Rząd Republiki Hondurasu, korzystając z postanowień art. 20 ust. 2, formalnie dokonuje notyfikacji swojej decyzji o odroczeniu stosowania ust. 2 (b)(iii) art. 1 oraz art. 6 na trzy lata od daty zastosowania wszystkich pozostałych postanowień Porozumienia.

Rząd Republiki Hondurasu zastrzega sobie prawo zadecydować, że odnośne postanowienie art. 4 Porozumienia będzie stosowane tylko wtedy, gdy władze celne wyrażą zgodę na wniosek w sprawie odwrócenia kolejności art. 5 i 6.

Rząd Republiki Hondurasu zastrzega sobie prawo zadecydować, że ust. 2 art. 5 Porozumienia będzie stosowany zgodnie z postanowieniami odnośnej uwagi, niezależnie od tego, czy importer będzie o to wnioskować, czy nie.

Rząd Republiki Hondurasu zgodnie z przypisem 5 do ust. 2 art. 2 «Procedury licencjonowania importu» formalnie dokonuje notyfikacji swojej decyzji o odroczeniu stosowania pkt (a)(ii) oraz (a)(iii) na okres dwóch lat."

INDONEZJA

Informacja:

"W odniesieniu do specjalnego i odmiennego traktowania Członków-krajów rozwijających się, przewidzianego w Porozumieniu o stosowaniu artykułu VII GATT 1994 (Porozumienie WTO w sprawie wyceny wartości celnej) i w Porozumieniu WTO w sprawie licencjonowania importu oraz zgodnie z postanowieniami tych Porozumień, Indonezja chciałaby notyfikować skorzystanie z odroczonego stosowania i zastrzeżeń dotyczących niektórych artykułów Porozumień, jak poniżej:

1.
Porozumienie o stosowaniu artykułu VII GATT 1994 (Porozumienie WTO w sprawie wyceny wartości celnej)
a)
zgodnie z art. 20 ust. 1: odroczyć stosowanie postanowień Porozumienia na okres pięciu lat od daty wejścia w życie WTO,
b)
zgodnie z art. 20 ust. 2: odroczyć stosowanie ust. 2 (b)(iii) art. 1 oraz art. 6 na okres trzech lat od ich zastosowania,
c)
zgodnie z ust. 2 załącznika III: zastrzec sobie prawo do zachowania systemu oficjalnie ustanowionych wartości minimalnych na ograniczonej i przejściowej podstawie zgodnie z takimi zasadami i warunkami, na jakie może zgodzić się Komitet,
d)
zgodnie z ust. 3 załącznika III: zastrzec sobie prawo do odrzucenia wniosku importera w sprawie odwrócenia kolejności stosowania czwartej i piątej metody wyceny wartości,
e)
zgodnie z ust. 4 załącznika III: zastrzec sobie prawo do wyceny wartości towarów zgodnie z postanowieniami art. 5 ust. 2, nawet gdy towary podlegały dalszemu przetworzeniu w kraju importu.
2.
Porozumienie WTO w sprawie licencjonowania importu

zgodnie z przypisem 5 do art. 2 ust. 2: odroczyć na okres dwóch lat niektóre wymogi związane z procedurami automatycznego licencjonowania."

IZRAEL

Informacja:

Rząd Państwa Izrael pragnie skorzystać z następujących specjalnych postanowień odnoszących się do «Specjalnego i odmiennego traktowania» krajów rozwijających się stosownie do Porozumienia o stosowaniu artykułu VII Układu ogólnego w sprawie taryf celnych i handlu 1994 (dalej zwanego Porozumieniem).

(1) Stosownie do ust. 1 art. 20 Porozumienia Rząd Państwa Izrael formalnie dokonuje notyfikacji swojej decyzji o odroczeniu stosowania postanowień Porozumienia i o zastosowaniu go w trakcie 1997 r., tj. w ciągu trzech lat od daty wejścia w życie Porozumień WTO.

(2) Stosownie do ust. 3 załącznika III do Porozumienia Rząd Państwa Izrael zastrzega sobie prawo zadecydować, że stosowne postanowienie w art. 4 Porozumienia będzie mieć zastosowanie tylko wtedy, gdy władze celne wyrażą zgodę na wniosek w sprawie odwrócenia kolejności art. 5 i 6.

Dwa lata po zastosowaniu Porozumienia Izrael ponownie przeanalizuje swoje stanowisko w tej sprawie.

(3) Stosownie do ust. 4 załącznika III do Porozumienia Rząd Państwa Izrael zastrzega sobie prawo zadecydować, że ust. 2 art. 5 Porozumienia będzie stosowany zgodnie z postanowieniami odnośnej uwagi, niezależnie od tego, czy importer będzie o to wnioskować, czy nie.

Dwa lata po zastosowaniu Porozumienia Izrael ponownie przeanalizuje swoje stanowisko w tej sprawie."

JAMAJKA

Informacja:

"Rząd Jamajki pragnie odroczyć stosowanie i zastrzec swoje prawo zgodnie z postanowieniami odnoszącymi się do specjalnego i odmiennego traktowania Członków-krajów rozwijających się, przewidzianego w Porozumieniu WTO, stosownie do postanowień art. 20 ust. 1 i art. 20 ust. 2 i ust. 2, 3 i 4 załącznika III do Porozumienia WTO o stosowaniu artykułu VII Układu ogólnego w sprawie taryf celnych i handlu 1994."

KANADA

Oświadczenie:

"Kanada przyznaje w zasadzie takie samo traktowanie jej stałym mieszkańcom jak obywatelom w odniesieniu do środków oddziałujących na handel usługami. Kanada przyjmuje, zgodnie z jej prawami i przepisami, taką samą odpowiedzialność wobec jej stałych mieszkańców, jaką ponosi wobec swoich obywateli."

KENIA

Informacja:

"Powołując się na postanowienia dotyczące specjalnego i odmiennego traktowania Członków-krajów rozwijających się Kenia pragnie złożyć następującą notyfikację:

1.
Ze względów budżetowych Kenia nadal stosuje brukselską procedurę określania wartości (BDV) przy wycenianiu wartości dla celów podatkowych. Kraj ten chciałby nadal stosować ten sposób wyceny wartości, poszukując jednocześnie sposobów płynnego wprowadzenia Porozumienia WTO w sprawie wyceny wartości celnej. Z tego względu Kenia chciałaby zwrócić się o odroczenie zastosowania Porozumienia WTO w sprawie wyceny wartości celnej zgodnie z postanowieniami Rundy Urugwajskiej.
2.
Podobnie, chociaż Kenia prawie w pełni zliberalizowała swój reżim importowy i w wyniku tego zniosła wymóg uzyskiwania licencji importowych dla większości produktów, to szereg produktów jest wciąż objętych wymogami zdrowotnymi i związanymi z ochroną środowiska. Rząd chciałby zatem zwrócić się o odroczenie zastosowania Porozumienia WTO w sprawie licencjonowania importu w odniesieniu do tych produktów.

Rząd Republiki Kenii pragnie zastrzec swoje prawo, zgodnie z postanowieniem dotyczącym specjalnego i odmiennego traktowania Członków-krajów rozwijających się w Porozumieniu WTO, zgodnie z postanowieniami art. 20 ust. 1, art. 20 ust. 2 oraz ust. 2, 3 i 4 załącznika III Porozumienia WTO w sprawie wyceny wartości celnej i odpowiednio odroczyć stosowanie tego Porozumienia."

KOLUMBIA

Informacja:

"Ponieważ stosownie do załącznika III do Porozumienia o stosowaniu artykułu VII Układu ogólnego w sprawie taryf celnych i handlu 1994 kraje rozwijające się mogą wnosić przewidziane w nim zastrzeżenia, z którymi Członkowie zgodzą się w myśl art. 21 Porozumienia, Rząd Kolumbii pragnie wnieść następujące zastrzeżenia w momencie składania do depozytu dokumentu ratyfikacyjnego:

1.
Rząd Kolumbii zastrzega sobie prawo postanowić, że stosowne postanowienie art. 4 Porozumienia będzie mieć zastosowanie tylko wtedy, gdy władze celne wyrażą zgodę na wniosek w sprawie odwrócenia kolejności art. 5 i 6 (ust. 3 załącznika III).
2.
Rząd Kolumbii zastrzega sobie prawo zadecydować, że ust. 2 art. 5 Porozumienia będzie stosowany zgodnie z postanowieniami odnośnej uwagi, niezależnie od tego, czy importer będzie o to wnioskować, czy nie (ust. 4 załącznika III).
3.
Rząd Kolumbii zastrzega sobie prawo do utrzymania wyceny towarów na podstawie oficjalnie ustanowionych wartości minimalnych, zgodnie z ust. 2 załącznika III.

Ponieważ stosownie do ust. 1 art. 6 Porozumienia w sprawie tekstyliów i odzieży Członkowie mogą zastrzec sobie prawo do skorzystania z postanowień tego artykułu, Rząd Kolumbii zastrzega sobie prawo do stosowania specyficznego przejściowego mechanizmu ochronnego ("ochrony przejściowej") zdefiniowanego we wspomnianym wyżej artykule.

Ponieważ art. 20 ust. 1 i 2 Porozumienia o stosowaniu artykułu VII Układu ogólnego w sprawie taryf celnych i handlu 1994 postanawia, że Członkowie-kraje rozwijające się mogą odroczyć stosowanie pewnych postanowień, Rząd Kolumbii potwierdza notyfikacje uprzednio skierowane do Dyrektora Generalnego WTO, jak następuje:

Rząd Kolumbii odroczy stosowanie postanowień Porozumienia na okres pięciu lat od daty wejścia w życie Porozumienia dla Kolumbii, zgodnie z art. 20 ust. 1;

Rząd Kolumbii, korzystając ze swych praw zgodnie z ust. 2 art. 20, odroczy stosowanie ust. 2(b)(iii) art. 1 i art. 6 na okres trzech lat od daty zastosowania wszystkich innych postanowień Porozumienia.

Ponieważ art. 2 ust. 2 Porozumienia w sprawie licencjonowania importu postanawia, w przypisie 5, że każdy Członek-kraj rozwijający się, mający szczególne trudności z wymogami punktów (a)(ii) i (a)(iii), może, na podstawie notyfikacji Komitetowi, odroczyć stosowanie tych punktów na nie więcej niż dwa lata od daty wejścia w życie Porozumienia WTO dla takiego Członka, Rząd Kolumbii potwierdza notyfikację, którą złożył Komitetowi w sprawie swej decyzji o odroczeniu takiego stosowania na okres dwu lat.

Ponieważ, stosownie do postanowień art. 2 ust. 6 Porozumienia w sprawie tekstyliów i odzieży, Rząd Kolumbii notyfikował, iż zintegruje on z GATT 1994 r. produkty, które stanowiły nie mniej niż 16 procent całkowitego wolumenu jego importu z 1990 r., obejmującego produkty z grup: czesanki i przędze, tkaniny, gotowe wyroby i odzież, Rząd Kolumbii uważa ten moment za właściwy, aby potwierdzić ówczesną notyfikację, z tymi samymi warunkami, które były w niej zawarte.

Rząd Kolumbii przypomina także, że zgodnie z ust. 7(b) art. 2 Kolumbia może zastosować przejściową ochronę przewidzianą w ust. 1 art. 6 na wypadek, gdyby dany produkt był importowany w tak zwiększonych ilościach, że powodowałyby one poważną szkodę lub zagrożenie jej wystąpienia dla krajowego przemysłu."

KOSTARYKA

Informacja:

"Rząd Republiki Kostaryki, korzystając z postanowień art. 20 «Specjalne i odmienne traktowanie» ust. 1 Porozumienia o stosowaniu artykułu VII Układu ogólnego w sprawie taryf celnych i handlu 1994, formalnie dokonuje notyfikacji swojej decyzji o odroczeniu stosowania postanowień Porozumienia na pięć lat.

Podobnie rząd Republiki Kostaryki, korzystając z postanowień art. 20 ust. 2, formalnie dokonuje notyfikacji swojej decyzji o odroczeniu stosowania ust. 2 (b)(iii) art. 1 oraz art. 6 na trzy lata od daty zastosowania wszystkich innych postanowień Porozumienia. Rząd Republiki Kostaryki zastrzega sobie prawo zadecydować, że odnośne postanowienie art. 4 Porozumienia będzie stosowane tylko wtedy, gdy władze celne wyrażą zgodę na wniosek w sprawie odwrócenia kolejności art. 5 i 6 (zał. III ust. 3). Rząd Republiki Kostaryki zastrzega sobie prawo zadecydować, że ust. 2 art. 5 Porozumienia będzie stosowany zgodnie z postanowieniami odnośnej uwagi, niezależnie od tego, czy importer będzie o to wnioskować, czy nie (zał. III ust. 4).

Rząd Republiki Kostaryki, zgodnie z przypisem 5 do ust. 2 art. 2 «Procedury licencjonowania importu», formalnie dokonuje notyfikacji swojej decyzji o odroczeniu stosowania pkt (a)(ii) oraz (a)(iii) na okres dwóch lat."

KUBA

Informacja:

"Jako kraj rozwijający się i nie będący członkiem Porozumienia o stosowaniu artykułu VII GATT 1947 (wycena wartości celnej) Kuba pragnie skorzystać z postanowień art. 20 ust. 1 Porozumienia o stosowaniu artykułu VII GATT 1994 w celu odroczenia stosowania postanowień tego Porozumienia na okres nie dłuższy niż pięć (5) lat."

MALEZJA

Informacja:

"Stosownie do art. 20 Porozumienia o stosowaniu artykułu VII GATT 1994 Rząd Malezji pragnie skorzystać z następujących postanowień dotyczących specjalnego i odmiennego traktowania krajów rozwijających się:

- art. 20 ust. 1 - odraczając stosowanie tego postanowienia Porozumienia na okres pięciu lat od dnia 1 stycznia 1995, oraz

- art. 20 ust. 2 - odraczając stosowanie art. 1 ust. 2 (b)(iii) oraz art. 6 na okres nie przekraczający trzech lat po zastosowaniu wszystkich pozostałych postanowień Porozumienia przez Malezję.

Ponadto, Rząd Malezji pragnie również zgłosić następujące zastrzeżenia:

(i) zgodnie z warunkami ust. 2 załącznika III Malezja pragnęłaby zgłosić zastrzeżenie dotyczące zachowania oficjalnie ustanowionych wartości minimalnych;

(ii) zgodnie z warunkami ust. 3 załącznika III Malezja zastrzega sobie prawo zadecydować, że odpowiednie postanowienia art. 4 Porozumienia będą stosowane tylko wtedy, gdy władze celne wyrażą zgodę na wniosek w sprawie odwrócenia kolejności art. 5 i 6; oraz

(iii) zgodnie z warunkami ust. 4 załącznika III Malezja zastrzega sobie prawo, że art. 5 ust. 2 Porozumienia będzie stosowany zgodnie z postanowieniami odnośnej uwagi niezależnie od tego, czy importer będzie o to wnioskować, czy nie.

W związku z tym Malezja wnioskuje o poparcie Sekretariatu WTO, zgodnie z art. 20 ust. 3 Porozumienia, w uzyskaniu niezbędnej pomocy technicznej w celu ułatwienia wprowadzenia w życie Porozumienia.

Rząd Malezji pragnie notyfikować, że Malezja ma szczególne trudności z wymogami art. 2 ust. 2 pkt (a)(ii) oraz (a)(iii) Porozumienia w sprawie licencjonowania importu. Malezja odroczy zastosowanie tych punktów na nie więcej niż dwa lata."

MALTA

Oświadczenie:

"Malta pragnie skorzystać z następujących postanowień Porozumienia o stosowaniu artykułu VII Układu ogólnego w sprawie taryf celnych i handlu 1994 (Porozumienie WTO w sprawie wyceny wartości celnej) odnoszących się do specjalnego i odmiennego traktowania krajów rozwijających się:

- art. 20 ust. 1 odraczając zastosowanie postanowień Porozumienia na okres pięciu lat, oraz

- art. 20 ust. 2 odraczając zastosowanie art. 1 ust. 2 (b)(iii) oraz art. 6 na okres trzech lat po zastosowaniu wszystkich pozostałych postanowień Porozumienia przez Maltę.

Rząd Malty pragnie zgłosić następujące zastrzeżenia:

Zgodnie z warunkami ust. 2 załącznika III Malta pragnie zgłosić zastrzeżenie dotyczące zachowania oficjalnie ustalonych wartości minimalnych.

Zgodnie z warunkami ust. 3 załącznika III Malta zastrzega sobie prawo zadecydować, że odpowiednie postanowienia art. 4 Porozumienia będą stosowane tylko wtedy, gdy władze celne wyrażą zgodę na wniosek w sprawie odwrócenia kolejności art. 5 i 6.

Zgodnie z warunkami ust. 4 załącznika III Malta zastrzega sobie prawo zadecydować, że ust. 2 art. 5 Porozumienia będzie stosowany zgodnie z postanowieniami odnośnej uwagi, niezależnie od tego, czy importer będzie o to wnioskować, czy nie."

MAURITIUS

Informacja:

"Rząd Mauritiusu zdecydował się skorzystać z postanowienia art. 20 ust. 1 Porozumienia o stosowaniu artykułu VII GATT 1994 w sprawie zasad wyceny celnej w celu odroczenia zastosowania tego Porozumienia."

MYANMAR

Oświadczenie:

"Rząd Unii Myanmar pragnie skorzystać z następujących postanowień Porozumienia o stosowaniu artykułu VII Układu ogólnego w sprawie taryf celnych i handlu 1994 dotyczących specjalnego i odmiennego traktowania krajów rozwijających się:

- art. 20 ust. 1 odraczając zastosowanie postanowień Porozumienia na okres pięciu lat, oraz

- art. 20 ust. 2 odraczając zastosowanie art. 1 ust. 2 (b)(iii) oraz art. 6 na okres trzech lat po zastosowaniu wszystkich pozostałych postanowień Porozumienia przez Myanmar.

Rząd Unii Myanmar pragnie również zgłosić następujące zastrzeżenia:

- Zgodnie z warunkami ust. 2 załącznika III rząd Unii Myanmar pragnie zgłosić zastrzeżenie dotyczące zachowania oficjalnie ustanowionych wartości minimalnych.

- Zgodnie z warunkami ust. 3 załącznika III rząd Unii Myanmar zastrzega sobie prawo zadecydować, że postanowienie art. 4 Porozumienia będzie stosowane tylko wtedy, gdy władze celne wyrażą zgodę na wniosek w sprawie odwrócenia kolejności art. 5 i 6, oraz

- Zgodnie z warunkami ust. 4 załącznika III rząd Unii Myanmar zastrzega sobie prawo zadecydować, że ust. 2 art. 5 Porozumienia będzie stosowany zgodnie z postanowieniami odnośnej uwagi, niezależnie od tego, czy importer będzie o to wnioskować, czy nie.

Rząd Unii Myanmar pragnie odroczyć zastosowanie pewnych wymogów związanych z automatycznym licencjonowaniem na dwa lata zgodnie z przypisem 5 do art. 2 ust. 2 Porozumienia w sprawie licencjonowania importu."

NOWA ZELANDIA

Oświadczenie:

"Nowa Zelandia przyznaje w zasadzie takie samo traktowanie jej stałym mieszkańcom jak obywatelom w odniesieniu do środków oddziałujących na handel usługami. W tym kontekście Nowa Zelandia przyjmuje, zgodnie z jej prawami i przepisami, taką samą odpowiedzialność wobec jej stałych mieszkańców, jaką ponosi wobec swoich obywateli."

PAKISTAN

Oświadczenie:

"Rząd Pakistanu pragnie skorzystać z następujących postanowień dotyczących specjalnego i odmiennego traktowania krajów rozwijających się w odniesieniu do Porozumienia w sprawie wyceny wartości celnej:

- art. 20 ust. 1, odraczając stosowanie postanowień Porozumienia na okres pięciu lat, oraz

- art. 20 ust. 2 odraczając stosowanie art. 1 ust. 2 (b)(iii) oraz art. 6 na okres trzech lat po zastosowaniu wszystkich pozostałych postanowień Porozumienia przez Pakistan.

Rząd Pakistanu pragnie również dokonać następujących zastrzeżeń:

- Zgodnie z warunkami ust. 2 załącznika III Rząd Pakistanu pragnie zgłosić zastrzeżenie dotyczące zachowania oficjalnie ustanowionych wartości minimalnych,

- Zgodnie z warunkami ust. 3 załącznika III Rząd Pakistanu zastrzega sobie prawo zadecydować, że odpowiednie postanowienie art. 4 Porozumienia będzie stosowane tylko wtedy, gdy władze celne wyrażą zgodę na wniosek w sprawie odwrócenia kolejności art. 5 i 6, oraz

- Zgodnie z warunkami ust. 4 załącznika III Rząd Pakistanu zastrzega sobie prawo zadecydować, że art. 5 ust. 2 Porozumienia będzie stosowany zgodnie z postanowieniami odnośnej uwagi, niezależnie od tego, czy importer będzie o to wnioskować, czy nie."

PARAGWAJ

Informacja:

"Rząd Paragwaju pragnie powołać się na następujące zastrzeżenia ustanowione na korzyść krajów rozwijających się zgodnie z Porozumieniem o stosowaniu artykułu VII Układu ogólnego w sprawie taryf celnych i handlu 1994:

(1) art. 20 ust. 1, odraczając stosowanie postanowień Porozumienia na okres pięciu lat; i

(2) załącznik III ust. 2, zgodnie z którym możliwe jest zachowanie oficjalnie ustalonych wartości minimalnych w celu wyceny pewnych towarów."

REPUBLIKA ŚRODKOWOAFRYKAŃSKA

Informacja:

"Republika Środkowoafrykańska jest jednym z krajów członkowskich, który podpisał Porozumienie ustanawiające Światową Organizację Handlu (WTO) dnia 15 kwietnia 1994 r. w Marakeszu (Maroko). Przyjęcie tego tekstu implikuje nasze automatyczne przystąpienie do Porozumienia GATT w sprawie wyceny wartości celnej, które w zasadzie weszło w życie z dniem 1 stycznia 1995 r. Jednakże stosowanie tego tekstu zakłada ustanowienie szeregu wewnętrznych środków administracyjnych, technicznych i prawnych oraz przeszkolenie i informowanie urzędników różnych zainteresowanych stron. Ponieważ Republika Środkowoafrykańska nie ustanowiła jeszcze tych instrumentów, powołując się na postanowienia artykułu 21 Porozumienia, wnioskuje ona o przyznanie okresu przejściowego pięciu (5) lat w celu umożliwienia wdrożenia odpowiedniego programu przygotowawczego."

REPUBLIKA DOMINIKAŃSKA

Informacja:

"Rząd Republiki Dominikańskiej pragnie odroczyć i zastrzec swoje prawa, zgodnie z postanowieniami dotyczącymi specjalnego i odmiennego traktowania Członków-krajów rozwijających się przewidzianego w Porozumieniu WTO w sprawie wyceny wartości celnej, stosownie do postanowień art. 20 ust. 1, art. 20 ust. 2 i ust. 2, 3 i 4 załącznika III do Porozumienia WTO w sprawie wyceny wartości celnej."

SENEGAL

Informacja:

"Rząd Senegalu zdecydował, stosownie do postanowień art. 20 Porozumienia o stosowaniu artykułu VII Układu ogólnego w sprawie taryf celnych i handlu 1994, zwrócić się o przyznanie specjalnego odmiennego traktowania krajów rozwijających się, tak aby, po pierwsze, odroczyć na pięć (5) lat stosowanie postanowień Porozumienia i, po drugie, odroczyć wszystkie postanowienia odnoszące się do stosowania art. 6 (wartość kalkulowana) na okres trzech lat."

SINGAPUR

Informacja:

"Rząd Republiki Singapuru pragnie odroczyć stosowanie i zastrzec swoje prawo zgodnie z postanowieniami dotyczącymi specjalnego i odmiennego traktowania Członków-krajów rozwijających się przewidzianego w Porozumieniu WTO, stosownie do postanowień art. 20 ust. 1 i art. 20 ust. 2 oraz ust. 2, 3 i 4 załącznika III do Porozumienia WTO w sprawie wyceny wartości celnej."

SRI LANKA

Informacja:

"Sri Lanka powołuje się, zgodnie z Porozumieniem WTO w sprawie wyceny wartości celnej, jak następuje:

(1) Odroczone stosowanie wszystkich postanowień Porozumienia na pięć lat od daty wejścia w życie WTO zgodnie z art. 20 ust. 1 Porozumienia,

(2) Odroczone stosowanie ust. 2 (b)(iii) art. 1 i art. 6 na trzy lata po zastosowaniu wszystkich pozostałych postanowień Porozumienia zgodnie z art. 20 ust. 2 Porozumienia,

(3) Zastrzeżenie zgodnie z ust. 2 załącznika III do Porozumienia,

(4) Zastrzeżenie zgodnie z ust. 3 załącznika III do Porozumienia,

(5) Zastrzeżenie zgodnie z ust. 4 załącznika III do Porozumienia,

Sri Lanka pragnie odroczyć stosowanie pewnych wymogów związanych z procedurami automatycznego licencjonowania na dwa lata zgodnie z przypisem 5 do art. 2 ust. 2 Porozumienia w sprawie licencjonowania importu."

SZWAJCARIA

Oświadczenie:

"1. Szwajcaria przyznaje w zasadzie takie samo traktowanie jej stałym mieszkańcom jak obywatelom w odniesieniu do środków oddziałujących na handel usługami. Szwajcaria przyjmuje, zgodnie z jej prawami i przepisami, taką samą odpowiedzialność wobec jej stałych mieszkańców, jaką ponosi wobec swoich obywateli.

2. Zgodnie z ust. 3 artykułu 1 Porozumienia w sprawie handlowych aspektów praw własności intelektualnej Szwajcaria odrzuca kryterium pierwszego ustalenia, przewidziane w art. 5 ust. 1(b) Międzynarodowej konwencji w sprawie ochrony wykonawców, producentów nagrań dźwiękowych i organizacji nadawczych, przyjętej dnia 26 października 1961 r. Będzie zatem stosować kryterium pierwszej publikacji."

TAJLANDIA

Oświadczenie:

"Tajlandia pragnie odroczyć stosowanie i zastrzec swoje prawa zgodnie z postanowieniami specjalnego i odmiennego traktowania krajów rozwijających się przewidzianego w Porozumieniach WTO w sprawie wyceny wartości celnej i licencjonowania importu

Tajlandia pragnie skorzystać z następujących postanowień Porozumienia o stosowaniu artykułu VII Układu ogólnego w sprawie taryf celnych i handlu 1994 (Porozumienie WTO w sprawie wyceny wartości celnej) odnoszących się do specjalnego i odmiennego traktowania krajów rozwijających się:

- art. 20 ust. 1, odraczając stosowanie postanowień Porozumienia na okres pięciu lat, i

- art. 20 ust. 2, odraczając stosowanie ust. 2 (b)(iii) art. 1 i art. 6 na okres trzech lat po zastosowaniu wszystkich pozostałych postanowień Porozumienia przez Tajlandię.

Rząd Tajlandii pragnie także wnieść następujące zastrzeżenia:

- Zgodnie z warunkami ust. 2 załącznika III, Rząd Tajlandii pragnie wnieść zastrzeżenie dotyczące zachowania oficjalnie ustalonych wartości minimalnych,

- Zgodnie z warunkami ust. 3 załącznika III, Rząd Tajlandii zastrzega sobie prawo zadecydować, że stosowne postanowienie art. 4 Porozumienia będzie mieć zastosowanie tylko wtedy, gdy władze celne wyrażą zgodę na wniosek w sprawie odwrócenia kolejności art. 5 i 6, i

- Zgodnie z warunkami ust. 4 załącznika III Rząd Tajlandii zastrzega sobie prawo zadecydować, że ust. 2 art. 5 Porozumienia będzie stosowany zgodnie z postanowieniem odnośnej uwagi, niezależnie od tego, czy importer będzie o to wnioskować, czy nie."

TOGO

Informacja:

"Rząd Republiki Togo pragnie skorzystać z następujących postanowień Porozumienia o stosowaniu artykułu VII Układu ogólnego w sprawie taryf celnych i handlu 1994 odnoszących się do specjalnego i odmiennego traktowania krajów rozwijających się:

- ust. 1 art. 20 dotyczące możliwości odroczenia stosowania postanowień Porozumienia na okres pięciu (5) lat,

- ust. 2 art. 20 dotyczące możliwości odroczenia stosowania ustępu 2 (b)(iii) art. 1 i art. 6 na okres trzech lat od daty, kiedy Togo zastosuje wszystkie pozostałe postanowienia Porozumienia.

Rząd Republiki Togo pragnie również wnieść następujące zastrzeżenia:

- zgodnie z warunkami ustępu 2 załącznika III Rząd Republiki Togo zamierza zachować oficjalnie ustanowione wartości minimalne,

- zgodnie z warunkami ustępu 3 załącznika III Rząd Republiki Togo zastrzega sobie prawo zadecydować, że odpowiednie postanowienie art. 4 Porozumienia będzie stosowane tylko wtedy, gdy władze celne wyrażą zgodę na wniosek w sprawie odwrócenia kolejności art. 5 i 6,

- zgodnie z warunkami ustępu 4 załącznika III Rząd Republiki Togo zastrzega sobie prawo zadecydować, że ustęp 2 artykułu 5 Porozumienia będzie stosowany zgodnie z postanowieniami odnośnej uwagi, niezależnie od tego, czy importer będzie o to wnioskować, czy nie,

- Rząd Republiki Togo zastrzega sobie prawo zadecydować, czy zechce zastosować kontrolę przedwysyłkową, jak przewidziano w odpowiednim Porozumieniu."

TUNEZJA

Informacja:

"Rząd Tunezyjski pragnie odroczyć stosowanie Porozumienia i zastrzec sobie prawo zgodnie z postanowieniami odnoszącymi się do specjalnego i odmiennego traktowania krajów rozwijających się zgodnie z ust. 1, 2 i 3 art. 20 i z ust. 2, 3 i 4 załącznika III do Porozumienia w sprawie wyceny wartości celnej Światowej Organizacji Handlu. Rząd tunezyjski pragnie skorzystać z możliwości wniesienia zastrzeżeń ustanowionych w ramach specjalnego i odmiennego traktowania krajów rozwijających się, przewidzianego w Porozumieniu w sprawie licencjonowania importu Światowej Organizacji Handlu.

W tym celu Rząd tunezyjski odroczy, na okres dwóch lat od daty wejścia w życie Porozumienia ustanawiającego Światową Organizację Handlu, stosowanie punktów 2(a)(ii) i 2(a)(iii) art. 2 Porozumienia w sprawie licencjonowania importu, zgodnie z przypisem 5 wspomnianego wyżej Porozumienia."

TURCJA

Informacja:

"Turcja zastrzega sobie prawo do odroczenia stosowania punktów 2(a)(ii) i 2(a)(iii) art. 2 Porozumienia w sprawie licencjonowania importu na okres dwu lat, jak przewidziano w przypisie 5 do Porozumienia."

URUGWAJ

Oświadczenie:

"Urugwaj zastrzega sobie prawo do skorzystania ze wszystkich praw, upoważnień i możliwości odnoszących się do zastrzeżeń, środków ochronnych i innych postanowień ustanowionych w porozumieniach wielostronnych, tak aby bronić swoich interesów narodowych, gdy to konieczne, uwzględniając swój status kraju rozwijającego się.

Urugwaj skorzysta z upoważnień i możliwości wniesienia zastrzeżeń ustanowionych w ramach specjalnego i odmiennego traktowania dla krajów rozwijających się Porozumienia WTO o stosowaniu artykułu VII Układu ogólnego w sprawie taryf celnych i handlu 1994.

W tym celu Rząd Urugwaju:

- odroczy zastosowanie postanowień Porozumienia o stosowaniu artykułu VII GATT 1994 (zwanego dalej "Porozumieniem") zgodnie z art. 20 ust. 1 Porozumienia,

- odroczy zastosowanie postanowień ust. 2 b(iii) art. 1 i art. 6 Porozumienia zgodnie z art. 20 ust. 2 Porozumienia,

- zastrzega sobie prawo do zachowania systemu minimalnych oficjalnych wartości dla wyceny wartości towarów zgodnie z ust. 2 załącznika III do Porozumienia,

- zastrzega sobie prawo zadecydować, że stosowne postanowienie art. 4 Porozumienia będzie mieć zastosowanie tylko wtedy, gdy władze celne wyrażą zgodę na wniosek w sprawie odwrócenia kolejności art. 5 i 6,

- zastrzega sobie prawo zadecydować, że ust. 2 art. 5 Porozumienia będzie stosowany zgodnie z postanowieniami odnośnej uwagi, niezależnie od tego, czy importer będzie o to wnioskować, czy nie.

Urugwaj skorzysta z upoważnień i możliwości wniesienia zastrzeżeń ustanowionych w ramach specjalnego i odmiennego traktowania krajów rozwijających się, przewidzianego w Porozumieniu WTO w sprawie licencjonowania importu.

W tym celu Rząd Urugwaju odroczy na okres dwóch lat od daty wejścia w życie WTO stosowanie punktów (a)(ii) i (a)(iii) art. 2 ust. 2 Porozumienia w sprawie licencjonowania importu, zgodnie z przypisem 5 do tego Porozumienia."

WENEZUELA

Informacja:

"Rząd Wenezueli, korzystając z postanowień art. 20 «Specjalne i odmienne traktowanie» Porozumienia o stosowaniu artykułu VII Układu ogólnego w sprawie taryf celnych i handlu 1994, formalnie dokonuje notyfikacji swej decyzji o odroczeniu stosowania postanowień Porozumienia na pięć lat.

Podobnie Rząd Wenezueli, korzystając z postanowień art. 20 ust. 2 wspomnianego Porozumienia, formalnie dokonuje notyfikacji swej decyzji o odroczeniu stosowania ust. 2(b)(iii) art. 1 i art. 6 na trzy lata od daty zastosowania wszystkich pozostałych postanowień Porozumienia.

Na podstawie ust. 2 załącznika III, Rząd Wenezueli wnosi zastrzeżenie w odniesieniu do zachowania oficjalnie ustanowionych wartości minimalnych. Wenezuela zastrzega sobie także prawo zadecydować, że odpowiednie postanowienie art. 4 Porozumienia będzie mieć zastosowanie tylko wtedy, gdy władze celne wyrażą zgodę na wniosek w sprawie odwrócenia kolejności art. 5 i 6. Zgodnie z ust. 4 załącznika III, Wenezuela zastrzega sobie prawo zadecydować, że ust. 2 art. 5 Porozumienia będzie stosowany zgodnie z postanowieniami odnośnej uwagi, niezależnie od tego, czy importer będzie o to wnioskować, czy nie.

Rząd Wenezueli, zgodnie z przypisem 5 ust. 2 art. 2 «Procedury licencjonowania importu», formalnie dokonuje notyfikacji swej decyzji o odroczeniu stosowania punktów (a)(ii) i (a)(iii) na okres dwóch lat."

WYBRZEŻE KOŚCI SŁONIOWEJ

Oświadczenie:

"Rząd Wybrzeża Kości Słoniowej akceptuje Porozumienie o stosowaniu artykułu VII Układu ogólnego w sprawie taryf celnych i handlu 1994 i pragnie skorzystać z następujących specjalnych postanowień dotyczących specjalnego i odmiennego traktowania krajów rozwijających się:

- ust. 1 art. 20 dotyczące możliwości odroczenia stosowania postanowień Porozumienia na okres pięciu lat, i

- ust. 2 art. 20 dotyczące możliwości odroczenia stosowania ust. 2(b)(iii) art. 1 i art. 6 na okres trzech lat od daty, kiedy Wybrzeże Kości Słoniowej zastosuje wszystkie pozostałe postanowienia Porozumienia.

Rząd Wybrzeża Kości Słoniowej pragnie również dokonać następujących zastrzeżeń:

Ust. 2 załącznika III dotyczy zastrzeżenia odnoszącego się do zachowania oficjalnie ustanowionych wartości minimalnych:

- w odniesieniu do ust. 3 załącznika III Rząd Wybrzeża Kości Słoniowej zastrzega sobie prawo zadecydować, że postanowienie art. 4 Porozumienia będzie stosowane tylko wtedy, gdy władze celne wyrażą zgodę na wniosek w sprawie odwrócenia kolejności art. 5 i 6, i

- w odniesieniu do ust. 4 załącznika III Rząd Wybrzeża Kości Słoniowej zastrzega sobie prawo zadecydować, że ust. 2 art. 5 Porozumienia będzie stosowany zgodnie z postanowieniami odnośnej uwagi, niezależnie od tego, czy importer będzie tak wnioskować, czy nie.

Rząd Wybrzeża Kości Słoniowej pragnie skorzystać z następujących specjalnych postanowień dotyczących specjalnego i odmiennego traktowania krajów rozwijających się:

Przypis 5 do art. 2 ust. 2 Porozumienia w sprawie licencjonowania importu zezwalający Członkowi-krajowi rozwijającemu się, który nie był stroną porozumienia w sprawie licencjonowania importu 1979, odroczyć stosowanie punktów (a)(ii) i (a)(iii) nie dłużej niż na dwa lata."

4.
Wraz z Porozumieniem ustanawiającym Światową Organizację Handlu (WTO) publikuje się niniejszym "Porozumienie w sprawie stosowania artykułu VII Układu ogólnego w sprawie taryf celnych i handlu 1994", zawarte w załączniku 1A do wyżej wymienionego Porozumienia, stanowiące jego integralną część.
5.
Równocześnie podaje się do wiadomości, że ze względów technicznych pozostałe dokumenty zawarte w załącznikach 1, 2 i 3 do niniejszego Porozumienia, stanowiące zgodnie z artykułem II jego integralne części, będą publikowane w Dzienniku Ustaw odrębnie, w terminach późniejszych.
6.
Informacje o państwach i organizacjach, które w terminie późniejszym staną się członkami powyższego Porozumienia, można uzyskać w Departamencie Prawno-Traktatowym Ministerstwa Spraw Zagranicznych.
* Z dniem 13 marca 2007 r. stosownie do Oświadczenia rządowego z dnia 31 lipca 1995 r. w sprawie ratyfikacji przez Rzeczpospolitą Polską Porozumienia ustanawiającego Światową Organizację Handlu (WTO), sporządzonego w Marakeszu dnia 15 kwietnia 1994 r. (Dz.U.95.98.484) ogłasza się Układ ogólny w sprawie taryf celnych i handlu 1994 (GATT 1994) będący załącznikiem do powyższego porozumienia (Dz.U.95.98.483), zgodnie z oświadczeniem rządowym z dnia 28 lutego 2006 r. (Dz.U.07.44.278).