Ratyfikacja przez Rządy Austrji, Czechosłowacji, Estonji, Japonji, Szwecji, Włoch i W. Ks. Luksemburskiego międzynarodowej konwencji w sprawie wieku dopuszczania dzieci do pracy w rolnictwie, przyjętej jako projekt dnia 16 listopada 1921 roku w Genewie na Ogólnej Konferencji Międzynarodowej Organizacji Pracy Ligi Narodów.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1928.102.916

| Akt jednorazowy
Wersja od: 22 grudnia 1928 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 7 grudnia 1928 roku
w sprawie ratyfikacji przez Rządy Austrji, Czechosłowacji, Estonji, Japonji, Szwecji, Włoch i W. Ks. Luksemburskiego międzynarodowej konwencji w sprawie wieku dopuszczania dzieci do pracy w rolnictwie, przyjętej jako projekt dnia 16 listopada 1921 roku w Genewie na Ogólnej Konferencji Międzynarodowej Organizacji Pracy Ligi Narodów.

Podaje się niniejszem do wiadomości, zgodnie z komunikatami Sekretarjatu Ligi Narodów z dni 8 lipca 1924 r., 10 września 1923 r., 8 września 1922 r., 8 stycznia 1924 r., 28 grudnia 1923 r., 16 września 1924 r. 4 maja 1928 r., że ratyfikacja międzynarodowej konwencji w sprawie wieku dopuszczania dzieci do pracy w rolnictwie, przyjętej jako projekt dnia 16 listopada 1921 roku w Genewie na Ogólnej Konferencji Międzynarodowej Organizacji Pracy Ligi Narodów (Dz. U. R. P. z r. 1925 Nr. 54, poz. 376),
dokonana przez zarejestrowana została w dniu

Austrję 12 czerwca 1924 r.

Czechosłowację 31 sierpnia 1923 r.

Estonję 8 września 1922 r.

Japonję 19 grudnia 1923 r.

Szwecję 27 listopada 1923 r.

Włochy 8 września 1924 r.

W. Ks. Luksemburskie 16 kwietnia 1928 r.