Ratyfikacja przez Rząd Królestwa Serbów, Chorwatów i Słoweńców międzynarodowej konwencji o odpoczynku tygodniowym w zakładach przemysłowych, przyjętej jako projekt dnia 17 listopada 1921 r. w Genewie na Ogólnej Konferencji Międzynarodowej Organizacji Pracy Ligi Narodów.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1927.87.787

| Akt jednorazowy
Wersja od: 8 października 1927 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 5 września 1927 r.
w sprawia ratyfikacji przez Rząd Królestwa Serbów, Chorwatów i Słoweńców międzynarodowej konwencji o odpoczynku tygodniowym w zakładach przemysłowych, przyjętej jako projekt dnia 17 listopada 1921 r. w Genewie na Ogólnej Konferencji Międzynarodowej Organizacji Pracy Ligi Narodów.

Podaje się niniejszem do wiadomości, zgodnie z komunikatem Sekretarjatu Ligi Narodów z dnia 20 kwietnia 1927 r., że w dniu 1 kwietnia 1927 r. zarejestrowana została przez Sekretarjat Ligi Narodów dokonana przez Rząd Królestwa Serbów, Chorwatów i Słoweńców ratyfikacja międzynarodowej konwencji o odpoczynku tygodniowym w zakładach przemysłowych, przyjętej jako projekt dnia 17 listopada 1921 r. w Genewie na Ogólnej Konferencji Międzynarodowej Organizacji Pracy Ligi Narodów (Dz. U. R. P. z r. 1925 № 54, poz. 384).