Ratyfikacja przez Rząd Jugosławji Międzynarodowej Konwencji w sprawie pośrednictwa pracy dla marynarzy, przyjętej jako projekt dnia 10 lipca 1920 r. w Genui na Ogólnej Konferencji Międzynarodowej Organizacji Pracy Ligi Narodów.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1930.67.537

| Akt jednorazowy
Wersja od: 27 września 1930 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 3 września 1930 r.
w sprawie ratyfikacji przez Rząd Jugosławji Międzynarodowej Konwencji w sprawie pośrednictwa pracy dla marynarzy, przyjętej jako projekt dnia 10 lipca 1920 r. w Genui na Ogólnej Konferencji Międzynarodowej Organizacji Pracy Ligi Narodów.

Podaje się niniejszem do wiadomości, zgodnie z odnośnym komunikatem Sekretariatu Ligi Narodów, że ratyfikacja Międzynarodowej Konwencji w sprawie pośrednictwa pracy dla marynarzy, przyjętej jako projekt dnia 10 lipca 1920 r. w Genui na ogólnej Konferencji Międzynarodowej Organizacji Pracy Ligi Narodów (Dz. U. R. P. z 1925 r. Nr. 54, poz. 374) dokonana przez Jugosławję, zarejestrowana została w Sekretarjacie Ligi Narodów w dniu 30 września 1929 r.