Ratyfikacja przez Rumunję międzynarodowej konwencji w sprawie wieku dopuszczania dzieci do pracy w rolnictwie, przyjętej jako projekt dnia 16 listopada 1921 r. w Genewie na ogólnej konferencji międzynarodowej organizacji pracy Ligi Narodów.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1931.25.153

| Akt jednorazowy
Wersja od: 25 marca 1931 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 31 grudnia 1930 r.
w sprawie ratyfikacji przez Rumunię międzynarodowej konwencji w sprawie wieku dopuszczania dzieci do pracy w rolnictwie, przyjętej jako projekt dnia 16 listopada 1921 r. w Genewie na ogólnej konferencji międzynarodowej organizacji pracy Ligi Narodów.

Podaje się niniejszem do wiadomości, zgodnie z odnośnym komunikatem Sekretarjatu Ligi Narodów, że w dniu 10 listopada 1930 r. został złożony w Sekretarjacie Ligi Narodów w imieniu Rządu Rumuńskiego dokument ratyfikacyjny międzynarodowej konwencji w sprawie wieku dopuszczania dzieci do pracy w rolnictwie, przyjętej jako projekt dnia 16 listopada 1921 r. w Genewie na ogólnej konferencji międzynarodowej organizacji pracy Ligi Narodów (Dz. U. R. P. z 1925 r. Nr. 54, poz. 376).