Ratyfikacja przez Polskę Układu w sprawie Antarktyki, podpisanego w Waszyngtonie dnia 1 grudnia 1959 r.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1961.46.238

Akt jednorazowy
Wersja od: 24 listopada 2017 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 14 września 1961 r.
dotyczące ratyfikacji przez Polskę Układu Antarktycznego, podpisanego w Waszyngtonie dnia 1 grudnia 1959 r. 1

Podaje się niniejszym do wiadomości, że zgodnie z art. XIII Układu Antarktycznego, podpisanego w Waszyngtonie dnia 1 grudnia 1959 r., złożony został Rządowi Stanów Zjednoczonych Ameryki w dniu 8 czerwca 1961 r. polski dokument ratyfikacyjny powyższego Układu. 2
Jednocześnie podaje się do wiadomości, że następujące państwa złożyły swoje dokumenty ratyfikacyjne wymienionego Układu.

Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Północnej Irlandii dnia 31 maja 1960 r.

Unia Południowo-Afrykańska dnia 21 czerwca 1960 r.

Belgia dnia 26 lipca 1960 r.

Japonia dnia 4 sierpnia 1960 r.

Stany Zjednoczone Ameryki dnia 18 sierpnia 1960 r.

Norwegia dnia 24 sierpnia 1960 r.

Francja dnia 16 września 1960 r.

Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich dnia 2 października 1960 r.

Nowa Zelandia dnia 1 listopada 1960 r.

Argentyna dnia 23 czerwca 1961 r.

Australia dnia 23 czerwca 1961 r.

Chile dnia 23 czerwca 1961 r.

1 Tytuł:

- zmieniony przez pkt 1 obwieszczenia Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 12 października 2000 r. o sprostowaniu błędu (Dz.U.00.100.1087).

- zmieniony przez pkt 4 obwieszczenia Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 15 listopada 2017 r. o sprostowaniu błędów (Dz.U.2017.2165).

2 Wstęp:

- zmieniony przez pkt 1 obwieszczenia Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 12 października 2000 r. o sprostowaniu błędu (Dz.U.00.100.1087).

- zmieniony przez pkt 4 obwieszczenia Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 15 listopada 2017 r. o sprostowaniu błędów (Dz.U.2017.2165).