Ratyfikacja przez Polskę Układu o patentach niemieckich, zawartego w Londynie dnia 27 lipca 1946 r.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1948.9.60

| Akt jednorazowy
Wersja od: 21 lutego 1948 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 16 grudnia 1947 r.
w sprawie ratyfikacji przez Polskę Układu o patentach niemieckich, zawartego w Londynie dnia 27 lipca 1946 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że dnia 3 grudnia 1947 r. nastąpiło podpisanie przez Prezydenta Rzeczypospolitej deklaracji ratyfikacyjnej Układu o patentach niemieckich, zawartego w Londynie dnia 27 lipca 1946 r.