Ratyfikacja przez Polskę Protokołu o przedłużeniu międzynarodowej konwencji sanitarnej z 1944 r., zmieniającej międzynarodową konwencję sanitarną z dnia 21 czerwca 1926 r., podpisanego w Waszyngtonie dnia 23 kwietnia 1946 r.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1952.3.14

| Akt jednorazowy
Wersja od: 22 stycznia 1952 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 1 sierpnia 1951 r.
w sprawie ratyfikacji przez Polskę Protokołu o przedłużeniu międzynarodowej konwencji sanitarnej z 1944 r., zmieniającej międzynarodową konwencję sanitarną z dnia 21 czerwca 1926 r., podpisanego w Waszyngtonie dnia 23 kwietnia 1946 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że dnia 2 kwietnia 1951 r. nastąpiło podpisanie przez Prezydenta Rzeczypospolitej polskiego dokumentu ratyfikacyjnego Protokołu o przedłużeniu międzynarodowej konwencji sanitarnej z 1944 r., zmieniającej międzynarodową konwencję sanitarną z dnia 21 czerwca 1926 r., podpisanego w Waszyngtonie dnia 23 kwietnia 1946 r.
Jednocześnie podaje się do wiadomości, że następujące kraje stały się stronami powyższego Protokołu:

Australia dnia 30 kwietnia 1946 r. z zastrzeżeniem utrzymania tych zastrzeżeń, z którymi Australia przystąpiła do konwencji z 1944 r., do której niniejszy Protokół odnosi się. Zastrzeżenia te są następujące:

"a) Na podstawie art. 24 Rząd Australijski oświadcza, że konwencji nie stosuje się do terytoriów Papua i Wysp Norfolk ani do terytoriów mandatowych Nowej Gwinei i Nauru.

b) W odniesieniu do świadectw szczepienia przeciwko cholerze, gorączce durowej, żółtej febrze i ospie Rząd Australijski zastrzega sobie prawo uznania tylko takich świadectw, które są podpisane przez właściwego urzędnika służby zdrowia publicznego odpowiedniego kraju i które zawierają w swym tekście określenie stanowiska zajmowanego przez osobę, podpisującą świadectwo.

c) Rząd Australijski zastrzega sobie wszelkie prawa na podstawie art. 7 i 9 konwencji z 1926 r., zwłaszcza w odniesieniu do tego ostatniego, co do ponownego ustanowienia Biura Wschodniego lub analogicznych placówek, jako biur regionalnych dla Azji albo strefy Pacyfiku".

Belgia - dnia 17 czerwca 1949 r.,

Dania (bez Grenlandii i Wysp Owczych) - dnia 23 sierpnia 1946 r.,

Dominikańska Republika - dnia 29 maja 1946 r.,

Etiopia - dnia 4 sierpnia 1949 r.,

Filipiny - dnia 13 stycznia 1948 r.,

Finlandia - dnia 12 sierpnia 1949 r.,

Francja - dnia 30 kwietnia 1946 r.,

Grecja - dnia 30 kwietnia 1946 r.,

Haiti - dnia 30 kwietnia 1946 r.,

Holandia (bez terytoriów pozaeuropejskich) - dnia 5 marca 1948 r.,

Honduras - dnia 8 lipca 1946 r.,

Indie - dnia 28 sierpnia 1947 r.,

Kanada - dnia 30 kwietnia 1946 r.,

Luksemburg - dnia 30 kwietnia 1946 r.,

Nikaragua - dnia 30 kwietnia 1946 r.,

Nowa Zelandia - dnia 30 kwietnia 1946 r.,

Syria - dnia 31 października 1946 r.,

Stany Zjednoczone Ameryki - dnia 6 sierpnia 1946 r.,

Turcja - dnia 26 sierpnia 1948 r.,

Unia Południowo-Afrykańska - dnia 12 lipca 1946 r.,

Włochy - dnia 23 lipca 1946 r.,

Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Północnej Irlandii - dnia 30 kwietnia 1946 r.