Dziennik Ustaw

Dz.U.1965.9.54

| Akt jednorazowy
Wersja od: 6 marca 1965 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 8 lutego 1965 r.
dotyczące ratyfikacji przez Polskę Konwencji w sprawie zgody na zawarcie małżeństwa, najniższego wieku małżeńskiego i rejestracji małżeństw, otwartej do podpisu w Nowym Jorku dnia 10 grudnia 1962 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że zgodnie z art. 4 ust. 2 Konwencji w sprawie zgody na zawarcie małżeństwa, najniższego wieku małżeńskiego i rejestracji małżeństw, otwartej do podpisu w Nowym Jorku dnia 10 grudnia 1962 r., złożony został Sekretarzowi Generalnemu Organizacji Narodów Zjednoczonych dnia 8 stycznia 1965 r. polski dokument ratyfikacyjny powyższej konwencji.
Jednocześnie podaje się do wiadomości, że następujące państwa złożyły swoje dokumenty ratyfikacyjne lub dokumenty przystąpienia do wymienionej konwencji, która weszła w życie dnia 9 grudnia 1964 r.:

Nowa Zelandia dnia 12 czerwca 1964 r.

Szwecja dnia 16 czerwca 1964 r.

Jugosławia dnia 19 czerwca 1964 r.

Finlandia dnia 18 sierpnia 1964 r.

Mali dnia 19 sierpnia 1964 r.

Zachodnie Samoa dnia 24 sierpnia 1964 r.

Dania dnia 8 września 1964 r.

Norwegia dnia 10 września 1964 r.

Republika Dominikańska dnia 8 października 1964 r.

Niger dnia 1 grudnia 1964 r.

Górna Wolta dnia 8 grudnia 1964 r.