Ratyfikacja przez Polskę Konwencji ustanawiającej Międzynarodową Organizację Metrologii Prawnej, podpisanej w Paryżu dnia 12 października 1955 r.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1959.4.27

| Akt jednorazowy
Wersja od: 23 stycznia 1959 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 21 października 1958 r.
w sprawie ratyfikacji przez Polskę Konwencji ustanawiającej Międzynarodową Organizację Metrologii Prawnej, podpisanej w Paryżu dnia 12 października 1955 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że zgodnie z art. XXXII Konwencji ustanawiającej Międzynarodową Organizację Metrologii Prawnej, podpisanej w Paryżu dnia 12 października 1955 r., złożony został dnia 16 lipca 1957 r. Rządowi Republiki Francuskiej polski dokument ratyfikacyjny powyższej Konwencji.
Jednocześnie podaje się do wiadomości, że następujące kraje złożyły Rządowi Republiki Francuskiej swoje dokumenty ratyfikacji lub przystąpienia do powyższej Konwencji:
Bułgariadnia 4 czerwca 1956 r.
Austriadnia 27 czerwca 1956 r.
Monakodnia 9 sierpnia 1956 r.
Węgrydnia 19 września 1956 r.
Szwajcariadnia 9 października 1956 r.
Czechosłowacjadnia 27 października 1956 r.
Indiednia 27 października 1956 r.
Związek Radzieckidnia 18 grudnia 1956 r.
Daniadnia 11 lutego 1957 r.
Jugosławiadnia 7 maja 1957 r.
Hiszpaniadnia 14 maja 1957 r.
Francjadnia 23 kwietnia 1958 r.
Finlandiadnia 28 kwietnia 1958 r.
Norwegiadnia 28 kwietnia 1958 r.
Holandiadnia 12 czerwca 1958 r.
Szwecjadnia 11 lipca 1958 r.