Dziennik Ustaw

Dz.U.1964.21.132

| Akt jednorazowy
Wersja od: 17 czerwca 1964 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 23 maja 1964 r.
w sprawie ratyfikacji przez Polskę Konwencji Nr 116 z dnia 26 czerwca 1961 r. zmieniającej częściowo niektóre konwencje przyjęte przez Konferencję Ogólną Międzynarodowej Organizacji Pracy.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że zgodnie z art. 4 Konwencji Nr 116 zmieniającej częściowo konwencje przyjęte przez Konferencję Ogólną Międzynarodowej Organizacji Pracy na jej pierwszych trzydziestu dwóch sesjach, mającej na celu ujednolicenie postanowień dotyczących przygotowywania przez Radę Administracyjną Międzynarodowego Biura Pracy sprawozdań o stosowaniu Konwencji, przyjętej w Genewie dnia 26 czerwca 1961 r. na czterdziestej piątej sesji Konferencji Ogólnej Międzynarodowej Organizacji Pracy, złożony został Dyrektorowi Generalnemu Międzynarodowego Biura Pracy w Genewie dnia 22 kwietnia 1964 r. polski dokument ratyfikacyjny powyższej Konwencji.
Jednocześnie podaje się do wiadomości, że następujące państwa złożyły swoje dokumenty ratyfikacyjne wymienionej Konwencji, które zostały zarejestrowane w niżej podanych terminach:

India dnia 21 czerwca 1962 r.

Nigeria dnia 27 czerwca 1962 r.

Dania dnia 10 lipca 1962 r.

Hiszpania dnia 17 lipca 1962 r.

Syjam dnia 24 września 1962 r.

Irak dnia 26 października 1962 r.

Szwajcaria dnia 5 listopada 1962 r.

Maroko dnia 14 listopada 1962 r.

Wybrzeże Kości Słoniowej dnia 2 stycznia 1963 r.

Norwegia dnia 22 stycznia 1963 r.

Irlandia dnia 27 lutego 1963 r.

Nowa Zelandia dnia 1 marca 1963 r.

Kuwejt dnia 23 kwietnia 1963 r.

Izrael dnia 24 maja 1963 r.

Republika Środkowo-Afrykańska dnia 10 czerwca 1963 r.

Jordania dnia 4 lipca 1963 r.

Ghana dnia 27 sierpnia 1963 r.

Niemiecka Republika Federalna dnia 7 października 1963 r.

Australia dnia 29 października 1963 r.

Mauretania dnia 8 listopada 1963 r.

Austria dnia 14 listopada 1963 r.