Dziennik Ustaw

Dz.U.1956.57.260

| Akt jednorazowy
Wersja od: 12 grudnia 1956 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 6 kwietnia 1956 r.
w sprawie ratyfikacji przez Polskę Konwencji międzynarodowej o przewozie towarów kolejami (CIM) z dnia 25 października 1952 r., Konwencji międzynarodowej o przewozie osób i bagażu kolejami (CIV) z dnia 25 października 1952 r., Protokołu dodatkowego z dnia 25 października 1952 r. i Protokołu dodatkowego z dnia 11 kwietnia 1953 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że zgodnie z art. 64 Konwencji CIM i art. 63 Konwencji CIV nastąpiło dnia 6 czerwca 1955 r. złożenie Rządowi Szwajcarskiemu polskich dokumentów ratyfikacyjnych następujących umów:
I. Konwencji międzynarodowej o przewozie towarów kolejami (CIM), podpisanej w Bernie dnia 25 października 1952 r.;
II. Konwencji międzynarodowej o przewozie osób i bagażu kolejami (CIV), podpisanej w Bernie dnia 25 października 1952 r.;
III. Protokołu dodatkowego do Konwencji międzynarodowych z dnia 25 października 1952 r. o przewozie towarów kolejami (CIM) oraz o przewozie osób i bagażu kolejami (CIV), podpisanego w Bernie dnia 25 października 1952 r. i
IV. Protokołu dodatkowego do Konwencji międzynarodowych z dnia 25 października 1952 r. o przewozie towarów kolejami (CIM) oraz o przewozie osób i bagażu kolejami (CIV), podpisanego w Bernie dnia 11 kwietnia 1953 r.

Jednocześnie podaje się do wiadomości, że następujące kraje złożyły Rządowi Szwajcarskiemu swoje dokumenty ratyfikacyjne wymienionych umów:

krajdata złożeniaumowy
Szwajcariadnia 21 kwietnia 1954 r.I, II
dnia 13 grudnia 1954 r.III, IV
Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Północnej Irlandiidnia 15 czerwca 1954 r.I, II, III, IV
Daniadnia 5 lipca 1954 r.I, II, III
dnia 16 września 1954 r.IV
Czechosłowacjadnia 30 lipca 1954 r.I, II, III, IV
Hiszpaniadnia 28 października 1954 r.I, II, III, IV
Holandiadnia 8 listopada 1954 r.I, II, IV
Rumuniadnia 24 listopada 1954 r.I, II, III, IV
Liechtensteindnia 30 listopada 1954 r.I, II, III, IV
Węgrydnia 3 grudnia 1954 r.I, II, III, IV
Luksemburgdnia 12 stycznia 1955 r.I, II, III, IV
Norwegiadnia 13 stycznia 1955 r.I, II, III, IV
Szwecjadnia 15 stycznia 1955 r.I, II, III, IV
Bułgariadnia 25 lutego 1955 r.I, II, III, IV
Francjadnia 4 marca 1955 r.I, II, III, IV
Austriadnia 12 kwietnia 1955 rI, II, III, IV
Belgiadnia 29 kwietnia 1955 r.I, II, III, IV
Włochydnia 9 listopada 1955. r.I, II, III, IV
Saara (przystąpienie zgłoszone przez Rząd Francuski)dnia 17 stycznia 1956 r.I, II, III, IV
Jugosławiadnia 18 stycznia 1956 r.I, II, III, IV
Grecjadnia 30 stycznia 1956 r.I, II
Portugaliadnia 30 stycznia 1956 r.I, II

Ponadto, na podstawie notyfikacji Rządu Szwajcarskiego, podaje się do wiadomości, że:

"w wykonaniu

1) Protokołu dodatkowego z dnia 11 kwietnia 1953 r. do Konwencyj międzynarodowych z dnia 25 października 1952 r. o przewozie towarów kolejami (CIM) oraz o przewozie osób i bagażu kolejami (CIV), który wszedł w życie dnia 1 września 1955 r., oraz
2) Protokołu B konferencji dyplomatycznej zwołanej w celu wprowadzenia w życie wspomnianych Konwencyj, sporządzonego dnia 18 czerwca 1955 r.

Niemiecka Republika Demokratyczna i Niemiecka Republika Federalna notyfikowały Rządowi Szwajcarskiemu swą decyzję stosowania w drodze prawa wewnętrznego Konwencji międzynarodowej o przewozie towarów kolejami (CIM), podpisanej w Bernie dnia 25 października 1952 r., oraz Konwencji międzynarodowej o przewozie osób i bagażu kolejami (CIV), podpisanej w Bernie tego samego dnia".

Dla wszystkich wymienionych wyżej krajów Konwencja CIM i CIV weszły w życie dnia 1 marca 1956 r., zgodnie z postanowieniami Protokołu A, przyjętego w dniu 18 czerwca 1955 r. przez konferencję dyplomatyczną, zwołaną w celu wprowadzenia w życie wspomnianych Konwencyj.