Dziennik Ustaw

Dz.U.1971.4.51

| Akt jednorazowy
Wersja od: 8 marca 1971 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 5 stycznia 1971 r.
w sprawie ratyfikacji przez Panamę Konwencji (nr 123) dotyczącej najniższego wieku dopuszczenia do pracy pod ziemią w kopalniach, przyjętej w Genewie dnia 22 czerwca 1965 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że zgodnie z artykułem 8 Konwencji (nr 123) dotyczącej najniższego wieku dopuszczenia do pracy pod ziemią w kopalniach, przyjętej w Genewie dnia 22 czerwca 1965 r. na czterdziestej dziewiątej sesji Konferencji Ogólnej Międzynarodowej Organizacji Pracy (Dz. U. z 1970 r. Nr 8, poz. 62), Dyrektor Generalny Międzynarodowego Biura Pracy zarejestrował dnia 24 września 1970 r. ratyfikację powyższej konwencji przez Panamę.
Zgodnie z artykułem 2 ustęp 2 powyższej konwencji Panama w deklaracji załączonej do dokumentu ratyfikacyjnego określiła 18 lat jako najniższy wiek osób, które mogą być zatrudnione pod ziemią w kopalniach.

Jednocześnie podaje się do wiadomości, iż zgodnie z artykułem 7 powyższej konwencji wejdzie ona w życie w stosunku do Panamy dnia 24 września 1971 r.