Dziennik Ustaw

Dz.U.1967.25.116

| Akt jednorazowy
Wersja od: 29 czerwca 1967 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 31 maja 1967 r.
w sprawie ratyfikacji przez Nową Zelandię Protokołu, sporządzonego w Hadze dnia 28 września 1955 r., zmieniającego Konwencję o ujednostajnieniu niektórych prawideł dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego, sporządzoną w Warszawie dnia 12 października 1929 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że zgodnie z artykułem XXI Protokołu, sporządzonego w Hadze dnia 28 września 1955 r., zmieniającego Konwencję o ujednostajnieniu niektórych prawideł dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego, sporządzoną w Warszawie dnia 12 października 1929 r. (Dz. U. z 1963 r. Nr 33, poz. 189), został złożony Rządowi Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej dnia 16 marca 1967 r. przez Nową Zelandię dokument ratyfikacyjny powyższego protokołu.
Zgodnie z artykułem XXII ustęp 1 protokołu wchodzi on w życie w stosunku do Nowej Zelandii dnia 14 czerwca 1967 r.