Dziennik Ustaw

Dz.U.1969.30.248

| Akt jednorazowy
Wersja od: 7 listopada 1969 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 8 października 1969 r.
w sprawie ratyfikacji przez Mongolię Konwencji (nr 98) Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej stosowania zasad prawa organizowania się i rokowań zbiorowych, przyjętej w Genewie dnia 1 lipca 1949 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że zgodnie z artykułem 7 Konwencji (nr 98) Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej stosowania zasad prawa organizowania się i rokowań zbiorowych, przyjętej w Genewie dnia 1 lipca 1949 r. na trzydziestej drugiej sesji Konferencji Ogólnej Międzynarodowej Organizacji Pracy (Dz. U. z 1958 r. Nr 29, poz. 126), Dyrektor Generalny Międzynarodowego Biura Pracy zarejestrował dnia 3 czerwca 1969 r. ratyfikację powyższej konwencji przez Mongolię.
Zgodnie z artykułem 8 Konwencji wejdzie ona w życie w stosunku do Mongolii dnia 3 czerwca 1970 r.