Dziennik Ustaw

Dz.U.1969.31.269

| Akt jednorazowy
Wersja od: 8 listopada 1969 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 21 października 1969 r.
w sprawie ratyfikacji przez Mongolię i Algierię Konwencji (nr 111) Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej dyskryminacji w zakresie zatrudnienia i wykonywania zawodu, przyjętej w Genewie dnia 25 czerwca 1958 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że zgodnie z artykułem 7 Konwencji (nr 111) Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej dyskryminacji w zakresie zatrudnienia i wykonywania zawodu, przyjętej w Genewie dnia 25 czerwca 1958 r. na czterdziestej drugiej sesji Konferencji Ogólnej Międzynarodowej Organizacji Pracy (Dz. U. z 1961 r. Nr 42, poz. 218), Dyrektor Generalny Międzynarodowego Biura Pracy zarejestrował ratyfikacje powyższej konwencji dnia 3 czerwca 1969 r. przez Mongolię i dnia 12 czerwca 1969 r. przez Algierię.
Zgodnie z artykułem 8 powyższej konwencji wejdzie ona w życie w stosunku do Mongolii dnia 3 czerwca 1970 r. i w stosunku do Algierii dnia 12 czerwca 1970 r.