Dziennik Ustaw

Dz.U.1969.31.268

| Akt jednorazowy
Wersja od: 8 listopada 1969 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 18 października 1969 r.
w sprawie ratyfikacji przez Mongolię, Demokratyczną Republikę Konga i Górną Woltę Konwencji (nr 100) dotyczącej jednakowego wynagrodzenia dla pracujących mężczyzn i kobiet za pracę jednakowej wartości, przyjętej w Genewie dnia 29 czerwca 1951 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że zgodnie z artykułem 5 Konwencji (nr 100) dotyczącej jednakowego wynagrodzenia dla pracujących mężczyzn i kobiet za pracę jednakowej wartości, przyjętej w Genewie dnia 29 czerwca 1951 r. na trzydziestej czwartej sesji Konferencji Ogólnej Międzynarodowej Organizacji Pracy (Dz. U. z 1955 r. Nr 38, poz. 238), Dyrektor Generalny Międzynarodowego Biura Pracy zarejestrował ratyfikacje powyższej konwencji dnia 3 czerwca 1969 r. przez Mongolię, dnia 16 czerwca 1969 r. przez Demokratyczną Republikę Konga i dnia 30 czerwca 1969 r. przez Górną Woltę.
Zgodnie z artykułem 6 powyższej konwencji wejdzie ona w życie w stosunku do Mongolii dnia 3 czerwca 1970 r., w stosunku do Demokratycznej Republiki Konga dnia 16 czerwca 1970 r. i w stosunku do Górnej Wolty dnia 30 czerwca 1970 r.