Ratyfikacja przez Mauritius i Tunezję Konwencji (nr 8) w sprawie odszkodowania na wypadek bezrobocia z powodu rozbicia się statku, przyjętej w Genui dnia 9 lipca 1920 r.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1970.24.201

Akt jednorazowy
Wersja od: 10 października 1970 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 26 sierpnia 1970 r.
dotyczące ratyfikacji przez Mauritius i Tunezję Konwencji (nr 8) w sprawie odszkodowania na wypadek bezrobocia z powodu rozbicia się statku, przyjętej w Genui dnia 9 lipca 1920 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że zgodnie z artykułem 5 Konwencji (nr 8) w sprawie odszkodowania na wypadek bezrobocia z powodu rozbicia się statku, przyjętej w Genui dnia 9 lipca 1920 r. (Dz. U. z 1925 r. Nr 54, poz. 372), Dyrektor Generalny Międzynarodowego Biura Pracy zarejestrował dnia 14 kwietnia 1970 r. ratyfikację powyższej konwencji przez Tunezję.
Zgodnie z artykułem 7 wyżej wymienionej konwencji weszła ona w życie w stosunku do Tunezji dnia 14 kwietnia 1970 r.

Jednocześnie podaje się, że Mauritius stając się członkiem Międzynarodowej Organizacji Pracy uznał się za związany nadal postanowieniami powyższej konwencji, których stosowanie było uprzednio rozciągnięte na jego terytorium przez Wielką Brytanię. Ratyfikacja tej konwencji w imieniu Mauritiusa została zarejestrowana przez Dyrektora Generalnego Międzynarodowej Organizacji Pracy dnia 2 grudnia 1969 r.