Dziennik Ustaw

Dz.U.1964.32.211

| Akt jednorazowy
Wersja od: 8 września 1964 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 27 sierpnia 1964 r.
w sprawie ratyfikacji przez Mauretanię Konwencji (nr 23) dotyczącej repatriacji marynarzy, przyjętej w Genewie dnia 23 czerwca 1926 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że zgodnie z art. 7 Konwencji (nr 23) dotyczącej repatriacji marynarzy, przyjętej w Genewie dnia 23 czerwca 1926 r. (Dz. U. z 1931 r. Nr 106, poz. 821), została zarejestrowana ratyfikacja powyższej Konwencji przez Mauretanię dnia 8 listopada 1963 r.