Ratyfikacja przez Maroko Konwencji (nr 101) dotyczącej płatnych urlopów w rolnictwie, przyjętej w Genewie dnia 26 czerwca 1952 r.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1961.37.193

| Akt jednorazowy
Wersja od: 10 sierpnia 1961 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 29 lipca 1961 r.
w sprawie ratyfikacji przez Maroko Konwencji (nr 101) dotyczącej płatnych urlopów w rolnictwie, przyjętej w Genewie dnia 26 czerwca 1952 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że zgodnie z art. 12 Konwencji (nr 101) dotyczącej płatnych urlopów w rolnictwie, przyjętej w Genewie dnia 26 czerwca 1952 r. (Dz. U. z 1958 r. Nr 29, poz. 123), została zarejestrowana dnia 14 października 1960 r. ratyfikacja przez Maroko powyższej Konwencji.
Jednocześnie podaje się do wiadomości, że zgodnie z art. 35 Konstytucji Międzynarodowej Organizacji Pracy została zarejestrowana dnia 11 kwietnia 1960 r. deklaracja Rządu Wielkiej Brytanii stwierdzająca stosowanie bez zmian postanowień powyższej Konwencji w imieniu Rządu Federacji Indii Zachodnich w stosunku do St. Lucia i St. Vincent.