Ratyfikacja przez Luksemburg Jednolitej konwencji o środkach odurzających z 1961 r., sporządzonej w Nowym Jorku dnia 30 marca 1961 r.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1973.7.55

| Akt jednorazowy
Wersja od: 9 marca 1973 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 14 lutego 1973 r.
w sprawie ratyfikacji przez Luksemburg Jednolitej konwencji o środkach odurzających z 1961 r., sporządzonej w Nowym Jorku dnia 30 marca 1961 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że zgodnie z artykułem 40 ustęp 2 Jednolitej konwencji o środkach odurzających z 1961 r., sporządzonej w Nowym Jorku dnia 30 marca 1961 r. (Dz. U. z 1966 r. Nr 45, poz. 277), został złożony przez Luksemburg dnia 27 października 1972 r. Sekretarzowi Generalnemu Organizacji Narodów Zjednoczonych dokument ratyfikacyjny powyższej konwencji.
Zgodnie z artykułem 41 ustęp 2 powyższej konwencji weszła ona w życie w stosunku do Luksemburga dnia 26 listopada 1972 r.