Ratyfikacja przez Liban Statutu Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej, podpisanego w Nowym Jorku dnia 26 października 1956 r. - Dz.U.1961.41.214 - OpenLEX

Ratyfikacja przez Liban Statutu Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej, podpisanego w Nowym Jorku dnia 26 października 1956 r.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1961.41.214

Akt jednorazowy
Wersja od: 6 września 1961 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 21 sierpnia 1961 r.
w sprawie ratyfikacji przez Liban Statutu Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej, podpisanego w Nowym Jorku dnia 26 października 1956 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że zgodnie z art. XXI lit. B i C Statutu Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej, podpisanego w Nowym Jorku dnia 26 października 1956 r. (Dz. U. z 1958 r. Nr 41, poz. 187), nastąpiło dnia 29 czerwca 1961 r. złożenie przez Liban dokumentu ratyfikacyjnego powyższego Statutu.