Dziennik Ustaw

Dz.U.1948.51.408

| Akt jednorazowy
Wersja od: 6 listopada 1948 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 29 września 1948 r.
w sprawie ratyfikacji przez Księstwo Liechtenstein i Grecję Porozumienia o zachowaniu lub przywróceniu praw własności przemysłowej, dotkniętych przez drugą wojnę światową, podpisanego w Neuchâtel dnia 8 lutego 1947 r., oraz przystąpienia Strefy Międzynarodowej Tangeru do powyższego Porozumienia i Republiki Dominikańskiej do załączonych do niego Protokółów.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że zgodnie z art. 9 Porozumienia o zachowaniu lub przywróceniu praw własności przemysłowej, dotkniętych przez drugą wojnę światową, podpisanego w Neuchâtel dnia 8 lutego 1947 r. (Dz. U. R. P. z 1948 r. Nr 17, poz. 115), nastąpiła ratyfikacja powyższego Porozumienia wraz z Protokółem Końcowym i Dodatkowym Protokółem Końcowym przez Księstwo Liechtenstein dnia 14 listopada 1947 r. i przez Grecję dnia 19 czerwca 1948 r. oraz przystąpienie do tego Porozumienia wraz z Protokółem Końcowym Międzynarodowej Strefy Tangeru dnia 26 lutego 1948 r.
Jednocześnie podaje się do wiadomości że Republika Dominikańska przystąpiła dnia 23 maja 1947 r. zarówno do powyższego Porozumienia, jak i do Protokółu Końcowego oraz Dodatkowego Protokółu Końcowego.