Ratyfikacja przez Kamerun konwencji nr 5, nr 13, nr 14, nr 15, nr 16, nr 100, nr 101 i nr 105 Międzynarodowej Organizacji Pracy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1971.4.45

| Akt jednorazowy
Wersja od: 8 marca 1971 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 30 grudnia 1970 r.
w sprawie ratyfikacji przez Kamerun konwencji nr 5, nr 13, nr 14, nr 15, nr 16, nr 100, nr 101 i nr 105 Międzynarodowej Organizacji Pracy.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że zgodnie z artykułem 5 Konwencji (nr 100) dotyczącej jednakowego wynagrodzenia dla pracujących mężczyzn i kobiet za pracę jednakowej wartości, przyjętej w Genewie dnia 29 czerwca 1951 r. (Dz. U. z 1955 r. Nr 38, poz. 238), oraz zgodnie z artykułem 12 Konwencji (nr 101) dotyczącej płatnych urlopów w rolnictwie, przyjętej w Genewie dnia 26 czerwca 1952 r. (Dz. U. z 1958 r. Nr 29, poz. 123), Dyrektor Generalny Międzynarodowego Biura Pracy zarejestrował dnia 25 maja 1970 r. ratyfikacje powyższych konwencji przez Kamerun.
Zgodnie z artykułem 6 Konwencji nr 100 i artykułem 13 Konwencji nr 101 powyższe konwencje wejdą w życie w stosunku do Kamerunu dnia 25 maja 1971 r.

Ponadto podaje się do wiadomości, że dnia 25 maja 1970 r. Dyrektor Generalny Międzynarodowego Biura Pracy zarejestrował ratyfikacje przez Kamerun:

1)
Konwencji (nr 5) w sprawie określenia najniższego wieku dopuszczania dzieci do pracy przemysłowej, przyjętej w Waszyngtonie dnia 28 listopada 1919 r. (Dz. U. z 1925 r. Nr 54, poz. 366),
2)
Konwencji (nr 13) w sprawie używania bieli ołowianej w malarstwie, przyjętej w Genewie dnia 19 listopada 1921 r. (Dz. U. z 1925 r. Nr 54, poz. 382),
3)
Konwencji (nr 14) o odpoczynku tygodniowym w zakładach przemysłowych, przyjętej w Genewie dnia 17 listopada 1921 r. (Dz. U. z 1925 r. Nr 54, poz. 384)

- w odniesieniu do zachodniej części terytorium Kamerunu;

1)
Konwencji (nr 15) ustalającej najniższy wiek dopuszczania młodocianych do pracy w pomieszczeniach podpokładowych i w kotłowniach, przyjętej w Genewie dnia 11 listopada 1921 r. (Dz. U. z 1925 r. Nr 54, poz. 386),
2)
Konwencji (nr 16) dotyczącej obowiązkowych oględzin lekarskich dzieci i młodocianych zatrudnionych na statkach, przyjętej w Genewie dnia 11 listopada 1921 r. (Dz. U. z 1925 r. Nr 54, poz. 388),
3)
Konwencji (nr 105) o zniesieniu pracy przymusowej, przyjętej w Genewie dnia 25 czerwca 1957 r. (Dz. U. z 1959 r. Nr 39, poz. 240)

- w odniesieniu do wschodniej części terytorium Kamerunu.

Konwencje nr 5, nr 13 i nr 14 weszły w życie w stosunku do zachodniej części terytorium Kamerunu dnia 25 maja 1970 r.

Konwencje nr 15 i nr 16 weszły w życie w stosunku do wschodniej części terytorium Kamerunu dnia 25 maja 1970 r., a Konwencja nr 105 wejdzie w życie dnia 25 maja 1971 r.