Ratyfikacja przez Kamerun, Boliwię i Gwatemalę Konwencji nr 116 z dnia 26 czerwca 1961 r. zmieniającej częściowo niektóre konwencje przyjęte przez Konferencję Ogólną Międzynarodowej Organizacji Pracy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1965.23.154

| Akt jednorazowy
Wersja od: 14 czerwca 1965 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 17 maja 1965 r.
w sprawie ratyfikacji przez Kamerun, Boliwię i Gwatemalę Konwencji nr 116 z dnia 26 czerwca 1961 r. zmieniającej częściowo niektóre konwencje przyjęte przez Konferencję Ogólną Międzynarodowej Organizacji Pracy.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że zgodnie z art. 4 Konwencji nr 116 zmieniającej częściowo konwencje przyjęte przez Konferencję Ogólną Międzynarodowej Organizacji Pracy na jej pierwszych trzydziestu dwóch sesjach, mającej na celu ujednolicenie postanowień dotyczących przygotowania przez Radę Administracyjną Międzynarodowego Biura Pracy sprawozdań o stosowaniu konwencji, przyjętej w Genewie dnia 26 czerwca 1961 r. na czterdziestej piątej sesji Konferencji Ogólnej Międzynarodowej Organizacji Pracy (Dz. U. z 1964 r. Nr 21, poz. 131), złożone zostały Dyrektorowi Generalnemu Międzynarodowego Biura Pracy w Genewie dokumenty ratyfikacyjne powyższej konwencji przez następujące państwa:
Kamerun dnia 29 grudnia 1964 r.

Boliwia dnia 12 stycznia 1965 r.

Gwatemala dnia 25 stycznia 1965 r.