Dziennik Ustaw

Dz.U.1930.18.141

| Akt jednorazowy
Wersja od: 15 marca 1930 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 3 stycznia 1930 r.
w sprawie ratyfikacji przez Japonję, Łotwę, Niemcy i Jugosławję konwencji międzynarodowej, dotyczącej opjum, podpisanej w Genewie dnia 19-go lutego 1925 roku.

Podaje się do wiadomości, zgodnie z komunikatami sekretarjatu Ligi Narodów z dnia 10-go listopada i 24-go października 1928 r., 30-go sierpnia i 13 września 1929 r., że ratyfikacje konwencji międzynarodowej, dotyczącej opjum, podpisanej w Genewie dnia 19-go lutego 1925 roku (Dz. U. R. P. z 1927 r. Nr . 108, poz. 920).
dokonane przez:zarejestrowane zostały w dniu:
Japonję,10-gopaździernika1928 r.
Łotwę,31-gopaździernika1928 r.
Niemcy,15-gosierpnia1929 r.
Jugosławię,4-gowrześnia1929 r.