Ratyfikacja przez Irlandię oraz stosowanie przez Wielką Brytanię do niektórych terytoriów Konwencji (nr 74) dotyczącej świadectw kwalifikacyjnych starszych marynarzy, przyjętej w Seattle dnia 29 czerwca 1946 r.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1960.6.39

Akt jednorazowy
Wersja od: 5 lutego 1960 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 21 grudnia 1959 r.
w sprawie ratyfikacji przez Irlandię oraz stosowania przez Wielką Brytanię do niektórych terytoriów Konwencji (nr 74) dotyczącej świadectw kwalifikacyjnych starszych marynarzy, przyjętej w Seattle dnia 29 czerwca 1946 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że zgodnie z art. 5 Konwencji (nr 74) dotyczącej świadectw kwalifikacyjnych starszych marynarzy, przyjętej w Seattle dnia 29 czerwca 1946 r. (Dz. U. z 1954 r. Nr 44, poz. 200), została zarejestrowana dnia 21 czerwca 1957 r. ratyfikacja przez Irlandię powyższej Konwencji.
Jednocześnie podaje się do wiadomości, że zgodnie z art. 35 Konstytucji Międzynarodowej Organizacji Pracy została zarejestrowana dnia 3 grudnia 1956 r. deklaracja Rządu Wielkiej Brytanii stwierdzająca przyjęcie postanowień wymienionej Konwencji w imieniu Rządów Isle of Man, Jersey i Guernsey.