Dziennik Ustaw

Dz.U.1968.23.157

| Akt jednorazowy
Wersja od: 10 lipca 1968 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 22 czerwca 1968 r.
w sprawie ratyfikacji przez Irak Konwencji i Protokołu o ochronie dóbr kulturalnych w razie konfliktu zbrojnego, sporządzonych w Hadze dnia 14 maja 1954 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że zgodnie z artykułem 31 Konwencji o ochronie dóbr kulturalnych w razie konfliktu zbrojnego oraz pkt 7 Protokołu o ochronie dóbr kulturalnych w razie konfliktu zbrojnego, sporządzonych w Hadze dnia 14 maja 1954 r. (Dz. U. z 1957 r. Nr 46, poz. 212), złożony został dnia 21 grudnia 1967 r. przez Irak dokument ratyfikacyjny powyższych aktów międzynarodowych.
Zgodnie z artykułem 33 ust. 2 powyższej konwencji i pkt 10b protokołu konwencja i protokół weszły w życie w stosunku do Iraku dnia 21 marca 1968 r.