Ratyfikacja przez Indonezję Konwencji o ochronie dóbr kulturalnych w razie konfliktu zbrojnego, sporządzonej w Hadze dnia 14 maja 1954 r.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1967.13.61

| Akt jednorazowy
Wersja od: 19 kwietnia 1967 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 31 marca 1967 r.
w sprawie ratyfikacji przez Indonezję Konwencji o ochronie dóbr kulturalnych w razie konfliktu zbrojnego, sporządzonej w Hadze dnia 14 maja 1954 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że zgodnie z artykułem 31 Konwencji o ochronie dóbr kulturalnych w razie konfliktu zbrojnego, sporządzonej w Hadze dnia 14 maja 1954 r. (Dz. U. z 1957 r. Nr 46, poz. 212), złożony został dnia 10 stycznia 1967 r. przez Indonezję dokument ratyfikacyjny powyższej konwencji.
Zgodnie z artykułem 33 powyższej konwencji wejdzie ona w życie w stosunku do Indonezji dnia 10 kwietnia 1967 r.