Dziennik Ustaw

Dz.U.1965.18.125

| Akt jednorazowy
Wersja od: 14 maja 1965 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 6 kwietnia 1965 r.
w sprawie ratyfikacji przez Honduras Konwencji (nr 62) dotyczącej przepisów bezpieczeństwa w przemyśle budowlanym, przyjętej w Genewie dnia 23 czerwca 1937 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że zgodnie z art. 19 Konwencji (nr 62) dotyczącej przepisów bezpieczeństwa w przemyśle budowlanym, przyjętej w Genewie dnia 23 czerwca 1937 r. (Dz. U. z 1951 r. Nr 11, poz. 83), została zarejestrowana dnia 17 listopada 1964 r. ratyfikacja powyższej konwencji przez Honduras.