Ratyfikacja przez Holandię Konwencji o uznawaniu i wykonywaniu zagranicznych orzeczeń arbitrażowych, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 10 czerwca 1958 r.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1964.22.148

Akt jednorazowy
Wersja od: 19 czerwca 1964 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 6 czerwca 1964 r.
w sprawie ratyfikacji przez Holandię Konwencji o uznawaniu i wykonywaniu zagranicznych orzeczeń arbitrażowych, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 10 czerwca 1958 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że zgodnie z art. VIII ust. 2 Konwencji o uznawaniu i wykonywaniu zagranicznych orzeczeń arbitrażowych, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 10 czerwca 1958 r. (Dz. U. z 1962 r. Nr 9, poz. 41), Rząd Królestwa Holandii złożył we własnym imieniu i w imieniu Surinamu oraz Antyli Holenderskich dnia 24 kwietnia 1964 r. Sekretarzowi Generalnemu Organizacji Narodów Zjednoczonych swój dokument ratyfikacyjny powyższej Konwencji z następującym zastrzeżeniem:
"Powołując się na art. 1 ustęp 3 Konwencji o uznawaniu i wykonywaniu zagranicznych orzeczeń arbitrażowych, Rząd Królestwa oświadcza, że będzie stosował Konwencję do uznawania i wykonywania orzeczeń wydanych jedynie na obszarze innego umawiającego się Państwa".