Dziennik Ustaw

Dz.U.1930.18.145

| Akt jednorazowy
Wersja od: 15 marca 1930 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 17 lutego 1930 r.
w sprawie ratyfikacji przez Hiszpanję Konwencji i Statutu o ustroju międzynarodowym Kolei Żelaznych, wraz z Protokółem podpisania, podpisanych w Genewie dnia 9 grudnia 1923 roku.

Podaje się niniejszem do wiadomości zgodnie z komunikatem Sekretariatu Ligi Narodów z dnia 31 stycznia 1930 r., że złożenie dokumentów ratyfikacyjnych Konwencji i statutu o ustroju międzynarodowym Kolei Żelaznych, wraz z Protokółem podpisania, podpisanych w Genewie dnia 9 grudnia 1923 r. (Dz. U. R. P. z 1928 r., Nr. 73, poz. 663) dokonane zostało przez Hiszpanję dnia 15-go stycznia 1930 r.