Dziennik Ustaw

Dz.U.1969.31.263

| Akt jednorazowy
Wersja od: 8 listopada 1969 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 15 października 1969 r.
w sprawie ratyfikacji przez Górną Woltę Konwencji (nr 17) dotyczącej odszkodowania za wypadki przy pracy, przyjętej w Genewie dnia 10 czerwca 1925 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że zgodnie z artykułem 12 Konwencji (nr 17) dotyczącej odszkodowania za wypadki przy pracy, przyjętej w Genewie dnia 10 czerwca 1925 r. na siódmej sesji Konferencji Ogólnej Międzynarodowej Organizacji Pracy (Dz. U. z 1937 r. Nr 86, poz. 617), Dyrektor Generalny Międzynarodowego Biura Pracy zarejestrował dnia 30 czerwca 1969 r. ratyfikację powyższej konwencji przez Górną Woltę.
Zgodnie z artykułem 13 powyższej konwencji weszła ona w życie w stosunku do Górnej Wolty dnia 30 czerwca 1969 r.