Ratyfikacja przez Finlandię Konwencji międzynarodowych o przewozie towarów kolejami (CIM) oraz o przewozie osób i bagażu kolejami (CIV) z dnia 25 października 1952 r.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1958.73.371

| Akt jednorazowy
Wersja od: 13 grudnia 1958 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 24 listopada 1958 r.
sprawie ratyfikacji przez Finlandię Konwencji międzynarodowych o przewozie towarów kolejami (CIM) oraz o przewozie osób i bagażu kolejami (CIV) z dnia 25 października 1952 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że zgodnie z art. 64 Konwencji CIM i art. 63 Konwencji CIV (Dz. U. z 1956 r. Nr 57, poz. 259) nastąpiło dnia 16 maja 1956 roku złożenie przez Finlandię Rządowi Szwajcarskiemu dokumentów ratyfikacyjnych następujących umów:
I Konwencji międzynarodowej o przewozie towarów kolejami (CIM), podpisanej w Bernie dnia 25 października 1952 r.;

II Konwencji międzynarodowej o przewozie osób i bagażu kolejami (CIV), podpisanej w Bernie dnia 25 października 1952 r.;

III Protokołu dodatkowego do Konwencji międzynarodowych z dnia 25 października 1952 r. o przewozie towarów kolejami (CIM) oraz o przewozie osób i bagażu kolejami (CIV), podpisanego w Bernie dnia 25 października 1952 r., i

IV Protokołu dodatkowego do Konwencji międzynarodowych z dnia 25 października 1952 r. o przewozie towarów kolejami (CIM) oraz o przewozie osób i bagażu kolejami (CIV), podpisanego w Bernie dnia 11 kwietnia 1953 r.