Dziennik Ustaw

Dz.U.1969.6.49

| Akt jednorazowy
Wersja od: 13 marca 1969 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 25 lutego 1969 r.
w sprawie ratyfikacji przez Finlandię i Gabon Konwencji (nr 124) dotyczącej badania lekarskiego zdatności młodocianych do pracy pod ziemią w kopalniach, przyjętej w Genewie dnia 23 czerwca 1965 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że zgodnie z artykułem 6 Konwencji (nr 124) dotyczącej badania lekarskiego zdatności młodocianych do pracy pod ziemią w kopalniach, przyjętej w Genewie dnia 23 czerwca 1965 r. na czterdziestej dziewiątej sesji Konferencji Ogólnej Międzynarodowej Organizacji Pracy (Dz. U. z 1968 r. Nr 37, poz. 263), Dyrektor Generalny Międzynarodowego Biura Pracy zarejestrował ratyfikację powyższej konwencji dnia 23 września 1968 r. przez Finlandię i dnia 18 października 1968 r. przez Gabon.
Zgodnie z artykułem 7 powyższej konwencji wejdzie ona w życie w stosunku do Finlandii dnia 23 września 1969 r. i w stosunku do Gabonu dnia 18 października 1969 r.