Ratyfikacja przez Ekwador Międzynarodowej konwencji (nr 11) o prawie zrzeszania się i koalicji pracowników rolnych, przyjętej w Genewie dnia 12 listopada 1921 r.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1969.25.199

| Akt jednorazowy
Wersja od: 6 września 1969 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 30 lipca 1969 r.
w sprawie ratyfikacji przez Ekwador Międzynarodowej konwencji (nr 11) o prawie zrzeszania się i koalicji pracowników rolnych, przyjętej w Genewie dnia 12 listopada 1921 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że zgodnie z artykułem 2 Międzynarodowej konwencji (nr 11) o prawie zrzeszania się i koalicji pracowników rolnych, przyjętej w Genewie dnia 12 listopada 1921 r. na trzeciej sesji Konferencji Ogólnej Międzynarodowej Organizacji Pracy (Dz. U. z 1925 r. Nr 54, poz. 378), Dyrektor Generalny Międzynarodowego Biura Pracy zarejestrował dnia 10 marca 1969 r. ratyfikację powyższej konwencji przez Ekwador.
Zgodnie z artykułem 3 powyższej konwencji weszła ona w życie w stosunku do Ekwadoru dnia 10 marca 1969 r.