Dziennik Ustaw

Dz.U.1969.25.197

| Akt jednorazowy
Wersja od: 6 września 1969 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 28 lipca 1969 r.
w sprawie ratyfikacji przez Ekwador i Brazylię Konwencji (nr 120) dotyczącej higieny w handlu i biurach, przyjętej w Genewie dnia 8 lipca 1964 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że zgodnie z artykułem 20 Konwencji (nr 120) dotyczącej higieny w handlu i biurach, przyjętej w Genewie dnia 8 lipca 1964 r. na czterdziestej ósmej sesji Konferencji Ogólnej Międzynarodowej Organizacji Pracy (Dz. U. z 1968 r. Nr 37, poz. 261), Dyrektor Generalny Międzynarodowego Biura Pracy zarejestrował ratyfikację powyższej konwencji dnia 10 marca 1969 r. przez Ekwador i dnia 24 marca 1969 r. przez Brazylię.
Zgodnie z artykułem 21 powyższej konwencji wejdzie ona w życie w stosunku do Ekwadoru dnia 10 marca 1970 r. i w stosunku do Brazylii dnia 24 marca 1970 r.