Ratyfikacja przez Danję międzynarodowej konwencji o zwalczaniu handlu kobietami i dziećmi, podpisanej w Genewie dnia 30 września 1921 r.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1934.3.18

| Akt jednorazowy
Wersja od: 12 stycznia 1934 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 10 listopada 1933 r.
w sprawie ratyfikacji przez Danję międzynarodowej konwencji o zwalczaniu handlu kobietami i dziećmi, podpisanej w Genewie dnia 30 września 1921 r.

Podaje się niniejszem do wiadomości, zgodnie z odnośnemi komunikatami Sekretarjatu Ligi Narodów:
I)
że w wykonaniu postanowień art. 9 międzynarodowej konwencji o zwalczaniu handlu kobietami i dziećmi, podpisanej w Genewie dnia 30 września 1921 r. (Dz. U. R. P. z 1925 r. Nr. 125, poz. 893) złożony został w dniu 23 kwietnia 1931 r. w imieniu Rządu Duńskiego dokument ratyfikacyjny powyższej konwencji z zastrzeżeniem 1) że konwencja ta będzie obowiązywała Rząd duński od chwili wejścia w życie kodeksu karnego duńskiego z dnia 15 kwietnia 1930 r. i 2) że wspomniana ratyfikacja nie obejmuje Grenlandji.
II)
że rząd Duński pismem z dnia 10 lipca 1933 r. zawiadomił Sekretarza Generalnego Ligi Narodów o wejściu w życie powyższego kodeksu karnego w dniu 1 stycznia 1933 r.