Ratyfikacja przez Brazylię konwencji z dnia 9 grudnia 1948 r. o zapobieganiu i karaniu zbrodni ludobójstwa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1952.31.209

| Akt jednorazowy
Wersja od: 15 lipca 1952 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 9 czerwca 1952 r.
w sprawie ratyfikacji przez Brazylię konwencji z dnia 9 grudnia 1948 r. o zapobieganiu i karaniu zbrodni ludobójstwa.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że zgodnie z art. XI konwencji w sprawie zapobiegania i karania zbrodni ludobójstwa, uchwalonej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 9 grudnia 1948 r. (Dz. U. R. P. z 1952 r. Nr 2, poz. 9), nastąpiło dnia 15 kwietnia 1952 r. złożenie przez Brazylię dokumentu ratyfikacyjnego powyższej konwencji.