Dziennik Ustaw

Dz.U.1965.38.244

| Akt jednorazowy
Wersja od: 9 września 1965 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 6 sierpnia 1965 r.
w sprawie ratyfikacji przez Brazylię Konwencji i Porozumień Światowego Związku Pocztowego, podpisanych w Ottawie dnia 3 października 1957 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że zgodnie z art. 25 Światowej konwencji pocztowej, podpisanej w Ottawie dnia 3 października 1957 r. (Dz. U. z 1963 r. Nr 9, poz. 51), Brazylia złożyła dnia 26 stycznia 1965 r. Rządowi Kanadyjskiemu dokumenty ratyfikacyjne następujących umów Światowego Związku Pocztowego, podpisanych w Ottawie dnia 3 października 1957 r.:
I. Światowej konwencji pocztowej z protokołem końcowym wraz z załącznikiem, regulaminem wykonawczym wraz z załącznikami oraz postanowieniami dotyczącymi poczty lotniczej z protokołem końcowym i załącznikami;
II. Porozumienia o listach i pudełkach z podaną wartością z protokołem końcowym, regulaminem wykonawczym i załącznikami;
III. Porozumienia o paczkach pocztowych z protokołem końcowym oraz regulaminem wykonawczym z protokołem końcowym i załącznikami.