Ratyfikacja przez Belgię Porozumienia o zachowaniu lub przywróceniu praw własności przemysłowej, dotkniętych przez drugą wojnę światową, podpisanego w Neuchâtel dnia 8 lutego 1947 r.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1948.40.294

| Akt jednorazowy
Wersja od: 24 sierpnia 1948 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 5 kwietnia 1948 r.
w sprawie ratyfikacji przez Belgię Porozumienia o zachowaniu lub przywróceniu praw własności przemysłowej, dotkniętych przez drugą wojnę światową, podpisanego w Neuchâtel dnia 8 lutego 1947 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że zgodnie z art. 9 Porozumienia o zachowaniu lub przywróceniu praw własności przemysłowej, dotkniętych przez drugą wojnę światową, podpisanego w Neuchâtel dnia 8 lutego 1947 r. (Dz. U. R. P. z 1948 r. Nr 17, poz. 115), nastąpiła dnia 31 grudnia 1947 r. ratyfikacja przez Belgię powyższego Porozumienia wraz z Protokółem końcowym oraz dodatkowym Protokółem końcowym.