Ratyfikacja przez Belgię i Węgry konwencji dotyczącej Światowej Organizacji Meteorologicznej, podpisanej w Waszyngtonie dnia 11 października 1947 r.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1951.27.213

| Akt jednorazowy
Wersja od: 15 maja 1951 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 21 kwietnia 1951 r.
w sprawie ratyfikacji przez Belgię i Węgry konwencji dotyczącej Światowej Organizacji Meteorologicznej, podpisanej w Waszyngtonie dnia 11 października 1947 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że zgodnie z art. 32 konwencji dotyczącej Światowej Organizacji Meteorologicznej, podpisanej w Waszyngtonie dnia 11 października 1947 r. (Dz. U. R. P. z 1951 r. Nr 11, poz. 85), nastąpiło złożenie dokumentów ratyfikacyjnych powyższej konwencji przez Belgię dnia 2 lutego 1951 r. i przez Węgry dnia 15 lutego 1951 r.
Ratyfikacja przez Belgię obejmuje również, zgodnie z artykułami 3 d) i 34 konwencji, Kongo Belgijskie, które utrzymuje własną służbę meteorologiczną, oraz terytorium powiernicze Ruanda-Urundi, które nie utrzymuje własnej służby meteorologicznej.