Dziennik Ustaw

Dz.U.1961.26.129

| Akt jednorazowy
Wersja od: 30 maja 1961 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 12 maja 1961 r.
w sprawie ratyfikacji przez Argentynę Konwencji o prawach politycznych kobiet, otwartej do podpisu w Nowym Jorku dnia 31 marca 1953 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że zgodnie z artykułem IV Konwencji o prawach politycznych kobiet, otwartej do podpisu w Nowym Jorku dnia 31 marca 1953 r. (Dz. U. z 1955 r. Nr 16, poz. 86), nastąpiło dnia 27 lutego 1961 r. złożenie przez Argentynę dokumentu ratyfikacyjnego powyższej Konwencji z następującym zastrzeżeniem do art. IX:
"Rząd Argentyński zastrzega sobie prawo niestosowania procedury przewidzianej w tym artykule do żadnej kwestii spornej związanej bezpośrednio lub pośrednio z terytoriami znajdującymi się pod suwerennością Argentyny".