Ratyfikacja protokołu taryfowego między Polską a Estonią z dnia 19 lutego 1938 r.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1938.54.424

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 sierpnia 1938 r.

USTAWA
z dnia 23 lipca 1938 r.
o ratyfikacji protokołu taryfowego między Polską a Estonią z dnia 19 lutego 1938 r.

Wyraża się zgodę na dokonanie przez Prezydenta Rzeczypospolitej ratyfikacji protokołu taryfowego między Polską a Estonią, podpisanego w Warszawie dnia 19 lutego 1938 r.

Wykonanie ustawy niniejszej porucza się Ministrowi Spraw Zagranicznych, wykonanie zaś postanowień powyższego protokołu - Ministrom: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych w porozumieniu Z innymi właściwymi ministrami.

Ustawa niniejsza wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.