Art. 3. - Ratyfikacja protokołu taryfowego między Polską a Estonią z dnia 19 lutego 1938 r.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1938.54.424

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 sierpnia 1938 r.
Art.  3.

Ustawa niniejsza wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.