Art. 2. - Ratyfikacja protokołu taryfowego między Polską a Estonią z dnia 19 lutego 1938 r.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1938.54.424

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 sierpnia 1938 r.
Art.  2.

Wykonanie ustawy niniejszej porucza się Ministrowi Spraw Zagranicznych, wykonanie zaś postanowień powyższego protokołu - Ministrom: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych w porozumieniu Z innymi właściwymi ministrami.