Art. 1. - Ratyfikacja protokołu taryfowego między Polską a Estonią z dnia 19 lutego 1938 r.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1938.54.424

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 sierpnia 1938 r.
Art.  1.

Wyraża się zgodę na dokonanie przez Prezydenta Rzeczypospolitej ratyfikacji protokołu taryfowego między Polską a Estonią, podpisanego w Warszawie dnia 19 lutego 1938 r.