Art. 2. - Ratyfikacja protokołu, podpisanego w Londynie dnia 17 lipca 1947 r., w sprawie zmiany układu o patentach niemieckich, podpisanego w Londynie dnia 27 lipca 1946 r.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1948.34.227

| Akt jednorazowy
Wersja od: 23 lipca 1948 r.
Art.  2.

Wykonanie niniejszej ustawy porucza się Ministrowi Spraw Zagranicznych, wykonanie zaś postanowień powyższego protokółu - Ministrom: Spraw Zagranicznych, Przemysłu i Handlu oraz Sprawiedliwości w porozumieniu z właściwymi ministrami.