Ratyfikacja projektu konwencji w sprawie bezrobocia, przyjętego na I międzynarodowej konferencji pracy w Waszyngtonie w 1919 roku.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1924.7.50

| Akt jednorazowy
Wersja od: 23 stycznia 1924 r.

USTAWA
z dnia 19 grudnia 1923 roku
w przedmiocie ratyfikacji projektu konwencji w sprawie bezrobocia, przyjętego na I międzynarodowej konferencji pracy w Waszyngtonie w 1919 roku.

Wyraża się zgodę na dokonanie przez Prezydenta Rzeczypospolitej ratyfikacji projektu konwencji w sprawie bezrobocia, przyjętego na I międzynarodowej konferencji pracy w Waszyngtonie w 1919 r.

Wykonanie niniejszej ustawy poleca się Ministrowi Spraw Zagranicznych.

Ustawa niniejsza obowiązuje z dniem ogłoszenia.